Koffiemoment met Lievevrouwekoekjes

LievevrouweFair   Op afstand, maar toch samen!
De LievevrouweFair, anders dan de voorafgaande jaren, mogen we toch met tevredenheid op terug zien. Na de vieringen waren er kerkkoekjes, knapzakjes en handdoeken te koop. Ook loten voor de loterij konden nog gekocht worden. Om 14.00 uur dronk het pastoraal team en de organisatie van de Fair koffie en thee met een kerkkoekje. Op hetzelfde moment nuttigden vele parochianen de koekjes ook bij hen thuis. De foto’s spreken voor zich!
Uitslag loterij
De trekking van de loterij door pastoor Paul Verbeek vond plaats. De eerste prijs, een diner voor twee personen, ging naar mevr. van de Berg. De tweede prijs, een lunch voor twee personen, ging naar mevr. D. Rozendaal. Zowel diner als lunch zullen verzorgd worden door pastoor Paul Verbeek. De derde prijs, een doosje parochiewijn, ging naar mevr. Satter en de vierde prijs, een fles parochiewijn, ging naar mevr. Verbeek.
De voorlopige bruto opbrengst van deze Fair is € 1.445,90. Na aftrek van gemaakt kosten zal er zeker € 1.300,- overblijven om in de parochie te besteden aan ons-samen-kerk-zijn.
Met dank aan de organisatie en zeker aan de bakkers van de kerkkoekjes. Wat zijn ze lekker!
Stuur je eigen foto/selfie van je eigen koffiemoment naar gastvrij@lievevrouweparochie.nl. Je kunt de foto ook delen op facebook.com/lievevrouweparochie.