LITURGIE

Welkom in de kerk
U bent welkom om te vieren in onze parochiekerk OLV van Lourdes, de stadskerk St.-Gertrudis én in de St.-Catharinakapel. Vanaf 10 oktober 2020 mogen er dertig mensen per viering aanwezig zijn. Reserveren is daarom voor al onze vieringen verplicht. Op deze pagina houden we u op de hoogte met actuele informatie over het herstarten van de vieringen.
We volgen daarbij het protocol van de Nederlandse bisschoppen.
Download hier het protocol Kerkelijk Leven op anderhalve meter gelovigen 1 juli 2020

Vieringen in de R.-K. Lievevrouweparochie
We hebben het landelijke protocol uitgewerkt voor de Lievevrouweparochie. Download hier de uitwerking van dat protocol voor de Lievevrouweparochie, d.d. 01-07-2020 
In dit filmpje leggen we alles uit (let op: reserveren geldt nu weer voor alle vieringen):

Dinsdag  09.00 uur  OLV van Lourdeskerk
Zaterdag  17.00 uur  OLV van Lourdeskerk
Zondag  09.30 uur  St.-Gertrudiskerk
Zondag  09.30 uur  St.-Catharinakapel
Zondag  11.00 uur  OLV van Lourdeskerk
Zondag  18.00 uur  OLV van Lourdeskerk in het Pools

Reserveren voor alle vieringen
Reserveren is nodig voor al onze vieringen. Meld je aan via de agenda of bel op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur voor een viering in de OLV van Lourdeskerk (0164-234867) of St.-Gertrudiskerk (0164-233574). Reserveren voor een viering in de St. Catharinakapel kan via 0164-244983. Zonder reservering heeft u geen toegang! U kunt steeds voor één eerstvolgende viering telefonisch reserveren.   Op die manier heeft iedereen een eerlijke kans om een viering bij te wonen. Als u reserveert, worden uw naam en telefoonnummer genoteerd. U kunt alleen maar reserveren als u geen corona-gerelateerde klachten heeft! Krijg u tussen reserveren en het moment van de viering corona-gerelateerde klachten, dan dient u de reservering te annuleren.

Mocht u toch niet naar een door u gereserveerde viering kunnen komen (vanwege het tussentijds optreden van corona-gerelateerde klachten of om een andere reden), laat het dan tijdig aan ons weten. Op die manier kunnen wij iemand anders alsnog tot de viering toelaten in uw plaats.

Mondkapje
Aanwezigen dragen een mondkapje, volgens de richtlijnen van de overheid. De Nederlandse bisschoppen adviseren het mondkapje alleen af te doen, bij het ter communie gaan.

Uitreiking Communie
De uitreiking van de heilige communie verloopt met inachtneming van de volgende hygiënemaatregelen.
Wanneer u naar voren komt om de communie te ontvangen, houdt dan 1,5 meter afstand tot andere gelovigen. De communie zal op de hand worden uitgereikt. Daarbij staat u aan de ene kant van het hoestscherm en de pastoor, of diens plaatsvervanger, aan de andere kant. U krijgt de communie met een pincet op uw hand uitgereikt, onder het scherm door. Het pastoraal team is erg blij dat de communie op deze veilige wijze weer kan worden uitgereikt.

1. Weekendliturgie

Parochiekerk OLV van Lourdes: zaterdag 17.00 uur & zondag 11.00 uur
(ingang hoofdingang, uitgang via zij-uitgangen)
Stadskerk St.-Gertrudis: zondag 09.30 uur
(ingang Kerkstraat, uitgang Grote Markt)
Vanwege de coronamaatregelen zijn verschillende vieringen nog niet opnieuw opgestart. We geven dat aan met “vervallen” bij de betreffende viering.

Op de eerste zaterdag van de maand is er om 19.00 uur in de stadskerk St.-Gertrudis een alternatieve viering (Zin op Zaterdag) (VERVALLEN). In het rooster van de weekendliturgie zal zoveel mogelijk voorrang worden gegeven aan het vieren van de Eucharistie. Indien er geen Eucharistie kan worden gevierd, is er een viering van Woord, Gebed en Communie. Meer info: zie kerkberichten in de Bode, website: www.lievevrouweparochie.nl en parochieblad inZOOMen.

2. Viering Poolse gemeenschap
Iedere zondag is er om 18.00 uur een Eucharistieviering in de Poolse taal in de parochiekerk OLV van Lourdes.

3. Liturgisch beraad
In het liturgisch beraad zijn alle groepen vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de liturgie. Zij houdt zich bezig met vooral de inhoudelijke kant van onze vieringen: wat is goed gegaan en wat kan beter. Zij overlegt over de planning van de vieringen. Haar bevindingen bespreken ze met haar achterban. Zij komt ongeveer één keer per kwartaal bijeen.
Voorzitter: pastoor Paul Verbeek.
Secr.: Tilly Meijer, Telefoon: 06-55330434, Email: tilly.meijer@planet.nl 

4. Koren (zingen voorlopig niet)
In de Lievevrouweparochie zijn meerdere musici actief voor de directie van de koren en voor het bespelen van de orgels. De vertegenwoordigers van de koren ontmoeten elkaar regelmatig in het liturgisch beraad, waarin ook de muzikale ondersteuning van de vieringen wordt afgestemd. Hierbij wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk vieringen van passende liturgische muziek te voorzien.

Kerkkoor OLV van Lourdes:
Het Kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes onder leiding van Nadia Rutkovska repeteert iedere dinsdagavond van 19.15 – 21.15 uur in het praathuis. Secr.: Astrid Halfhide, Email: astrid.halfhide@gmail.com of Riet Huster-van Egeraat, Email: huster@hetnet.nl, telefoon: 0164-684843.
Als u graag zingt en het leuk vindt om in een kerkkoor de zondagvieringen te ondersteunen kom dan luisteren op dinsdagavond of stuur een mailtje. We zijn blij met u en vooral met tenoren en bassen.

HMR in de stadskerk St.-Gertrudis:
Vocaal-instrumentaal ensemble HMR (Hortus Musicus Religiosus) kent verschillende bezettingen: Gemengd Koor (meerstemmige kerkmuziek vanaf de Renaissance tot heden), Schola Cantorum (Gregoriaans) en Capella Feminarum (een- en meerstemmig vrouwenkoor). Voor bijzondere gelegenheden worden de koren soms uitgebreid met projectzangers. De repetities zijn op donderdagavond (en soms ook op andere momenten) in het Cantatorium van de kerk.
Website: www.hmrkoor.eu, dirigent: Koert Damveld.
Secretaris: Mieke van den Broek Telefoon: 0164-253596, Email: info@hmrkoor.nl

LieveVrouweCantorij:
Dit koor is specifiek beschikbaar voor uitvaart- en huwelijksvieringen in beide kerken. Ook voor seniorenvieringen en op verzoek eventuele andere vieringen. Wekelijks repetitie donderdag van 10.30 – 12.00 uur in het Cantatorium stadskerk St.-Gertrudis onder leiding van Gunita Kronberga. Contactpersonen: Cocky Asselbergs-Stuart, Telefoon: 0164-254381, Email: cockyasselbergs@gmail.com
Rinus Franken, Telefoon: 0164-856281, Email: rinus.franken@ziggo.nl

Samenzangkoor:
De eerste zaterdag in de maand ondersteunt het Samenzangkoor de dienst van 17.00 uur in de parochiekerk OLV van Lourdes. Het koor staat onder leiding van Lucie van Wezel. De repetitie is op de dinsdag hieraan voorafgaand van 13.30 – 15.30 uur in de betreffende kerk. Voor bijzondere vieringen wordt er ook een beroep gedaan op het Samenzangkoor. Indien nodig worden er extra repetities ingepland.
Info: Lucie van Wezel Telefoon: 0164-682703, Email: lmgvanwezel@gmail.com of Gerard Akkermans Telefoon: 0164-243066, Email: g.j.akkermans@kpnmail.nl

5. Vieringen rondom Rouw en Verlies (VERVALLEN)
Als je een dierbare verliest brengt dit een rouwproces met zich mee. Het kan zo goed doen om rondom dit verlies, het gemis, te delen met anderen en kracht te vinden in het geloof. Daarom organiseert de Lievevrouweparochie elk kwartaal een viering rond Rouw en Verlies. Een viering met gebed, muziek, gedichten, evangelielezing en een symbool dat ruimte geeft om te delen wat er in je leeft. Hierna is er gelegenheid om na te praten. De bijeenkomsten zijn in het Parochiecentrum op zondagmiddag van 14.30 – 16.30 uur. Elke bijeenkomst heeft een eigen thema.
Contactpersoon: Jolanda Tholenaar, Telefoon: 0164-258260, Email: jolandatholenaar@gmail.com

6. Zin op Zaterdag (VERVALLEN)
Verbinding – verdieping – vernieuwing: in principe is er iedere eerste zaterdag van de maand een bijeenkomst in de stadskerk St.-Gertrudis, om 19.00 uur. De doelstelling van ‘Zin op Zaterdag’ is: het samenbrengen van mensen, die door stilte, muziek, zang, inspirerende verhalen of een meditatieve viering geraakt willen worden. Voor hen die stil willen staan bij zingevings-vragen én die hun spiritualiteit en ervaringen willen delen met elkaar. Contactpersoon: Jolanda Tholenaar, Telefoon: 0164-258260, Email: jolandatholenaar@gmail.com

7. Egidius-gebed
Sant’ Egido is een christelijke lekengemeenschap, ontstaan in Rome, die inmiddels in meer dan 70 landen over de wereld actief is. Gebed, gemeenschap en vriendschap staan centraal in hun handelen, met name aandacht voor onze arme, zwakkere of eenzame medemens. Maandelijks is er een Egidiusgebedsviering op de eerste woensdag van de maand in de St.-Gertrudiskerk om 19.30 uur.
Contactpersoon: diaken Anton Janssen

8. Liturgie door de week
Parochiekerk OLV van Lourdes
Dinsdag 09.00 uur Eucharistie of viering van Woord, Gebed en Communie.

Stadskerk St.-Gertrudis
Maandag t/m vrijdag 12.15 uur Middaggebed; een korte meditatieve gebedsdienst in de Dagkerk van de stadskerk St.-Gertrudis.
Contactpersoon: Karin van der Velde, Telefoon: 06-52264002, Email:  karinvandervelde@home.nl

Huiskamerviering Antonius Abt Adriaan Brouwerstraat 8, BoZ
Viering eerste dinsdag van de maand om 14.00 uur (VERVALLEN)
Contactpersoon: diaken Jan Foesenek

Mariakapel Heilig Hart
Viering Woord en Gebed iedere eerste woensdag van de maand om 19.00 uur. (VERVALLEN)

9. Rozenkrans (VERVALLEN)
In de maanden oktober en mei vindt elke woensdag om 19.00 uur een rozenkransgebed plaats in Residentie Aquacite op de Plaat, in de parochiekerk OLV van Lourdes en in de Mariakapel van de Heilig Hartkerk. Iedere dinsdag wordt het hele jaar door de Rozenkrans gebeden om 16.00 uur in de kapel van het Markiezenhof.

10. Boeteviering en Biecht
De persoonlijke biecht geschiedt doorgaans op afspraak, met inachtneming van de geldende coronamaatregelen. Er is een speciale Boeteviering in de Advent als voorbereiding op Kerstmis en in de Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen met aansluitend mogelijkheid tot een persoonlijke biecht.
Ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel zijn er “Weergoedmaakvieringen”.

11. Vesperviering met Eucharistische aanbidding
Maandelijks is er een vesperviering met eucharistische aanbidding in de stijl van de gemeenschap van de Tibériade. We komen samen rond Christus in het heilig Sacrament. De aanbidding vindt maandelijks plaats op een vrijdagavond om 19.00 uur, meestal in de parochiekerk OLV van Lourdes. Na de vesperviering is er geen ontmoeting met koffie of thee. Contactpersoon: pastoor Paul Verbeek.

12. Taizé viering
Een aantal keren per jaar verzorgt Koorgroep Menora een Taizé viering om 19.00 uur in de Sacramentskapel van de St.-Gertrudiskerk.

13. Lofprijs- en Gebedsavond
Elke veertien dagen komen we op woensdagavond van 19.30 – 21.00 uur in de Grot van de parochiekerk OLV van Lourdes bij elkaar om liederen voor God te zingen en samen te bidden. In de stilte en door een lering over de Bijbel die gegeven wordt, luisteren we naar Hem. We mogen groeien in eenheid met elkaar en in verbondenheid met God die van ons houdt. Contactpersoon: Rien van Egeraat, Telefoon: 0164-642532 of Petra Corbet, Telefoon: 0164-239597, Email: petra.crbt@gmail.com

14. Woonzorgcentra en Serviceflat 
Het pastoraat in de woonzorgcentra valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting tanteLouise. Binnen deze Stichting is een eigen Dienst Geestelijke Verzorging. Van daaruit draagt men zorg voor geregelde kerkdiensten in deze huizen. De leden van ons pastoraal team verlenen regelmatig assistentie.
De Residentie Meilust valt rechtstreeks onder de parochie. Emeriti en vrijwilligers gaan voor in de vieringen op zondagmorgen.

Woonzorgcentra: 
 In de Sint-Catharinakapel (ingang poort Klaverstraat) is iedere zondag om 09.30 uur afwisselend een Eucharistieviering of een viering van Woord, Gebed en Communie.
 In Woonzorgcentrum Jacquelineflat is er twee maal per maand een kerkdienst op vrijdagmiddag om 14.30 uur. Op de eerste vrijdag een protestantse dienst en op de derde vrijdag een Eucharistieviering of een viering van Woord, Gebed en Communie.
(Op de volgende locaties zijn de vieringen vervallen.)
In Woonzorgcentrum Het Nieuwe ABG is er in de gebedsruimte van de zusters Franciscanessen om 09.15 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een Eucharistieviering of een viering van Woord, Gebed en Communie.
In de Residentie Moermont is er elke zondag een viering om 11.00 uur; op de eerste zondag een Avondmaalsviering, op de tweede en derde zondag een viering van Woord, Gebed en Communie en op de vierde zondag een Eucharistieviering.
In Woonzorgcentrum Stuijvenburgh is er elke tweede vrijdag van de maand een protestantse viering en op de vierde vrijdag een katholieke viering. Aanvang 14.30 uur.
In Woonzorgcentrum Het Nieuwe ABG is er elke eerste donderdag van de maand een katholieke viering en elke derde donderdag van de maand een protestantse viering. Aanvang 10.00 uur.

Serviceflat:
In de Residentie Meilust (Bloemendaal) is er doorgaans op de vierde zondag van de maand een Eucharistieviering om 11.00 uur. Op de andere zondagen is er een viering van Woord, Gebed en Communie om 11.00 uur.