Adventsactie 2023: Alle kinderen mogen kind zijn

door | dec 9, 2023 | Inspiratie, Nieuws

De adventsperiode is de voorbereidingstijd van vier weken naar Kerstmis, het feest van Hoop en Licht. In diezelfde periode voert Adventsactie campagne en dit jaar staan er vier projecten centraal. Projecten die aandacht besteden aan het onderwerp kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn.

Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Helaas geldt dit voor tien procent van de kinderen wereldwijd niet. Zij werken als kinderarbeider in fabrieken, in de mijnbouw, naaiateliers of op plantages onder ongezonde en gevaarlijke omstandigheden. Ze doen dit om het gezinsinkomen te verbeteren, maar gaan daardoor niet of nauwelijks naar school. De kans dat deze kinderen later een goed inkomen verdienen is daardoor klein, omdat ze geen opleiding volgen. Adventsactie wil daar samen met jou iets aan doen. Tijdens de adventsperiode vraagt zij aandacht voor vier projecten, die er allen op gericht zijn deze kinderen een kans te geven op een betere toekomst.

Wat doet Adventsactie?

Adventsactie steunt dit jaar vier projecten die bijdragen aan een betere toekomst van kinderarbeiders. In Congo steunt zij een project dat opgezet is om kinderen en jonge meisjes te beschermen tegen uitbuiting, kinderarbeid en misbruik. De kinderen gaan hier weer terug naar school en de jongeren leren een vak. In Pakistan ondersteunt Adventsactie een project dat kansarme kinderen gedurende drie jaar onderwijs laat volgen. Er is ook aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en normen en waarden. Voor kinderen die nu nog in de baksteenfabrieken in India werken, is men een project gestart wat gericht is op het verbeteren van de gezondheid van deze kinderen en scholing van jonge kinderen. In Bangladesh probeert men via verschillende activiteiten de bevolking bewust te maken van de gevaren van migratie en kinderarbeid. Op de foto zie je kinderen in een klas in Bangladesh.
Iedere week in de Advent is er een Adventsprentje met meer info over de projecten.

Hoe kan jij helpen?

Je kunt de actie ondersteunen door gul te geven tijdens de collecte in de kerken in het weekend van 16-17 december 2023. Je kunt ook rechtstreeks doneren op IBAN: NL 89 INGB 0653100000t.n.v. Adventsactie, Den Haag. Dank je wel namens de kinderen die dankzij jouw bijdrage weer even kind mogen zijn en zicht krijgen op een hoopvolle toekomst.
Werkgroep NoordZuid, Corrie Hamers

Meer inspiratie:

Vastenprentje nummer 1

Vastenprentje nummer 1

Tijdens de Veertigdagentijd vraagt de Vastenactie aandacht voor inwoners van Zimbabwe. Werkgroep NoordZuid maakt voor ieder weekend een prentje, met informatie over het project.

Lees meer
Noveen tot de Heilige Pater Damiaan

Noveen tot de Heilige Pater Damiaan

Vanaf woensdag 21 februari 2024 bidden we de Noveen tot de Heilige Pater Damiaan van Molokai. De Noveen is te downloaden op de website en in druk te verkrijgen op het parochiecentrum.

Lees meer
Geloofsbelijdenis 6: Opgevaren ten hemel

Geloofsbelijdenis 6: Opgevaren ten hemel

In de zesde aflevering over de Geloofsbelijdenis staan diaken Anton Janssen en dominee Ellen van Sluijs stil bij “Die opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader”. De serie wordt uitgezonden in ReliVisie op ZuidWest TV. Het filmpje is ook hier te bekijken.

Lees meer