Alle data Geloofscursus bekend

door | aug 2, 2022 | Nieuws | 0 Reacties

In september start de Geloofscursus in Bergen op Zoom. De cursus wil mensen helpen hun geloof te verdiepen en te verinnerlijken en wordt georganiseerd door het Sint Franciscuscentrum. De data van alle cursusavonden zijn nu bekend.

De Geloofscursus is bedoeld voor medewerkers (voorheen vrijwilligers) in de parochie, maar ook voor alle geïnteresseerden. Het is een mooi vervolg op Alpha. De geloofscursus wil mensen helpen hun geloof te verdiepen en te verinnerlijken. De cursus is laagdrempelig, voorkennis is niet vereist. Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het bisdom Breda, organiseert de cursus. De avonden vinden plaats in het Praathuis van de OLV van Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 66, van 19.30 tot 21.30 uur. Op de website van het Sint Franciscuscentrum kun je alle data bekijken.

Waarom deze cursus
  • Ben je op zoek naar de zin van je leven?
  • Wil je meer weten over je geloof?
  • Wil je je geloof uitdragen in gesprekken met anderen?
  • Wil je je geloof verdiepen en verinnerlijken?
  • Wil je meer doen in je parochie dan je al doet?

Als je op één van deze vragen ja antwoordt dan is de geloofscursus iets voor jou.

Na het volgen van deze cursus

  • ken je de structuur van het rooms-katholieke geloof
  • weet je waarom de Kerk denkt zoals ze denkt
  • bezit je een gedegen ondergrond voor kerkelijk vrijwilligerswerk
Hoe zit de cursus in elkaar?

De algemene geloofscursus bestaat uit een reeks van 7 modules, met 4, 3 of 2 bijeenkomsten per module. De modules vullen elkaar aan maar zijn ook los van elkaar te volgen. Het Sint Franciscuscentrum biedt het komend studiejaar deze gehele cursus in één jaar aan.

De volgende modules vormen samen de Geloofscursus. Door op de linkjes te klikken, kom je op de informatie per module. Of kijk op https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming
Geloofscursus module I Geloofsbelijdenis
Geloofscursus module II Inleiding Missionaire Parochie
Geloofscursus module III Inleiding Gebed
Geloofscursus module IV Liturgie en Sacramenten
Geloofscursus module V Inleiding Bijbel
Geloofscursus module VI Kerkgeschiedenis
Geloofscursus module VII Introductie Sociale Leer van de Kerk

Informatie en inschrijven

Meer informatie (inhoud en data) vind je op de website van het Sint Franciscuscentrum. Je klikt daarvoor op bovenvermelde modules. Daar kun je je eveneens, voor elke module apart, inschrijven. Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden, er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Meer interessante berichten:

‘Lichttocht voor de Vrede’ in Ovezande

‘Lichttocht voor de Vrede’ in Ovezande

Inmiddels is het alweer tien jaar geleden dat het beeld van Maria ten Hemelopneming in onze veldkapel aan de Oud Ovezandseweg is geplaatst, en dat deze kapel is ingezegend als Monument van de Vrede door pastoor Paul Verbeek. Dit lustrum willen we graag samen met velen op bijzondere wijze vieren.

Lees meer