Bezinning bij de vakantie

door | jul 20, 2021 | Inspiratie, Nieuws | 0 Reacties

Met de vakantie voor de deur delen we een mooi gebed, om een goede vakantietijd.
Blijf bij ons Heer...

Heer,
dag in dag uit
ontvingen wij van U
alle mooie dingen in het voorbije werkjaar.
Help ons elke dag door te brengen
op een manier waarmee we vriendschap en vreugde brengen.
Geef ons een aandachtig hart
dat niet voorbij ziet aan de kansen
die Gij ons ook elke vakantiedag wilt geven.
Houd in ons het lichtje van het geloof brandend.
Dat wij opstaan om mee te bouwen aan een betere, lieve wereld,
waarin wij gelukkig mogen zijn.
Dat wij niemand pijn doen,
afstoten of eenzaam maken.
Wij willen goed zijn voor iedereen.
Volg ons doen en laten in de komende vakantietijd
als een goede Vader;
maak van onze vakantie een mooie tijd
vol vriendschap, hartelijkheid en geluk,
en blijf bij ons elk uur van deze dagen.

(Auteur onbekend)

Meer inspiratie:

Noveen tot Titus Brandsma

Noveen tot Titus Brandsma

Vanaf woensdag 21 juli bidden we in onze parochie de Noveen tot Titus Brandsma. Deze Noveen is een uitgave van de Stichting Vrienden van Titus Brandsma en onze parochie heeft toestemming om deze te gebruiken. De Noveen kan – zoals gebruikelijk – hier worden gedownload of in druk worden opgehaald in het Parochiecentrum.

Lees meer
De Noveen ter ere van de Martelaren van Gorcum

De Noveen ter ere van de Martelaren van Gorcum

Met ingang van maandag 12 juli bidden we de Noveen ter ere van de Martelaren van Gorcum. Je kunt deze Noveen downloaden van deze website of een gedrukt exemplaar ophalen bij het Parochiecentrum. De negentien heilige Martelaren van Gorcum werden op 9 juli 1572 door Watergeuzen opgehangen in een oude turfschuur nabij Den Briel. Ze werden vervolgd vanwege hun rooms-katholieke geloofsovertuiging.

Lees meer
Paulusnoveen

Paulusnoveen

Met ingang van zaterdag 3 juli 2021 bidden we de Paulusnoveen, die door de toenmalige bisschop van Breda mgr. Van den Hende is samengesteld.

Lees meer