Bisschop Liesen schrijft brief aan alle gelovigen met Pinksteren

door | mei 26, 2023 | Inspiratie, Nieuws

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Voor dit Pinksterweekend schreef bisschop Liesen een Pinksterbrief en een voorleesbrief. Na een lang medisch behandeltraject wil hij weer langzaam zijn werkzaamheden oppakken. In de brief spoort hij gelovigen aan in kracht van de Heilige Geest de weg van de Missionaire Parochie te gaan.

De Pinksterbrief van de bisschop kun je hier downloaden: www.lievevrouweparochie.nl/wp-content/uploads/2023/05/2023-05-26-Rondzendbrief-Pinksteren.pdf
In onze kerken wordt in het Pinksterweekend de verkorte versie hiervan voorgelezen, zoals hieronder opgenomen:

De liefde van Christus laat ons geen rust

Aan alle gelovigen in het bisdom Breda,

Bij het ziek-zijn met een vooruitzicht dat helemaal niet goed was, heb ik ervaren dat de confrontatie met de dood alles op zijn kop zet en je laat nadenken over wat nu echt het belangrijkste is. Daarbij is me opnieuw helder geworden dat, meer nog dan het besef van de onvermijdelijke dood, de liefde van Christus in staat is alles op zijn juiste plaats te zetten. Inmiddels is de prognose sterk verbeterd! Er is nu niet alleen meer sprake van behandelen, maar – ook al is er nog een weg te gaan – er mag voorzichtig gedacht worden aan genezing. God zij dank, en dank ook aan allen die baden en nog steeds bidden voor genezing.

Hoe neem je de draad weer op, als het voornaamste vooraan is komen te staan? Terug in de oude stand? In zekere zin “ja”, want ik mag weer werken en er moet nog steeds veel gebeuren, maar vooral ook “nee”, want ik heb opnieuw ervaren wat het belangrijkste is. Daarom richt ik deze korte boodschap tot u op dit Pinksterfeest en heb ik ook een meer uitgebreide brief geschreven. We weten het allemaal, maar het kan niet genoeg gezegd worden: in onze kerk is het voornaamste niet de organisatie, maar de persoonlijke band met Jezus Christus. Het ernstig ziek-zijn heeft voor mij sterk bevestigd dat de Liefde van God die we door Jezus hebben leren kennen, voorop moet staan. “De liefde van Christus laat ons geen rust” (2Kor 5,14), schrijft de apostel Paulus; hij maakt duidelijk dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus, zelfs de dood niet (Rom 8,35).

Het is die liefde van Christus die ons allen aanzet om een missionaire kerk te zijn, om de missie die Hij ons gaf ook ten volle te beleven. Missionair zijn betekent een nieuwe manier van leven en werken, namelijk gericht op de gemeenschap met Christus en de naaste. Dat is meer dan een beetje bijsturen: het is echt teruggaan naar het meest wezenlijke en niet meer op de eerste plaats werken aan onderhoud en instandhouding. Ik zie ernaar uit om na een lange periode van afwezig-zijn door ziekte deze weg weer samen met u te gaan: in gemeenschap als leerlingen van Jezus en open voor wat deze tijd van ons als gelovigen vraagt.

met u verbonden in de liefde van Christus, en een Zalig Pinksteren wensend,

+Johannes Liesen, Bisschop van Breda
(Foto: Ramon Mangold)

Meer inspiratie:

Noveen tot Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand

Noveen tot Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand

Met ingang van donderdag 8 juni 2023 bidden we in de parochie de Noveen tot Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Wij kunnen de bijstand van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand goed gebruiken in deze wereld die in brand staat met vele (oorlogs)conflicten; en zeker de oorlog in ons eigen Europa in Oekraïne.

Lees meer
Kom, Geest

Kom, Geest

Met Pinksteren vieren we de komst van de heilige Geest over de leerlingen van Jezus. De heilige Geest mag ook in ons leven verschil maken. Dit gebed gaat over de verschillende eigenschappen van de Geest.

Lees meer
Noveen tot het heilig Hart van Jezus

Noveen tot het heilig Hart van Jezus

Vanaf dinsdag 30 mei bidden we in onze parochie de Noveen tot het heilig Hart van Jezus. Aan de verering van het heilig Hart van Jezus ligt de gedachte ten grondslag dat het hart de bron is van de liefde.

Lees meer