Doelstellingen voor komend jaar

door | sep 14, 2021 | Nieuws | 0 Reacties

In het Startweekend ontvingen alle kerkgangers de Doelstellingen voor 2021-2022. Deze actiepunten van het pastoraal team staan het komend jaar centraal.

De actiepunten zijn een korte samenvatting van het Jaarplan. In dit jaarplan staan tien grotere doelstellingen. Het grootste doel komend jaar is om te begrijpen en te vieren dat we allemaal leerlingen van Jezus zijn. Daarin zijn we allemaal gelijk. We nodigen iedereen uit om een stap voorwaarts te zetten in het geloof. Dat gaan we bijvoorbeeld uitwerken in een aantal preken. Op het feest van de Doop van de Heer in januari vieren we dat we allemaal leerlingen van Jezus zijn. De andere doelstellingen horen bijvoorbeeld bij diaconie en bij communicatie.

Komend jaar...

Dit zijn alle doelstellingen voor het komend jaar:

 • begrijpen en vieren we dat we allemaal leerlingen van Jezus zijn
 • organiseren we een nieuwe Alphacursus
 • komt de Stuurgroep Diaconie vaker bijeen
 • deelt de Caritas haar kennis met andere diaconale werkgroepen
 • gaan we door met ReliVisie, de nieuwsbrief en livestream
 • stimuleren we online verkoop van devotionalia
 • zoeken we naar een nieuw project voor basisschoolkinderen
 • zoeken we naar nieuwe mensen die kunnen helpen
 • maken we het Parochiecentrum toegankelijker voor iedereen
 • starten we een werkgroep communicatie
 • hebben we veel aandacht voor roepingen
 • worden alle vrijwilligers voortaan medewerkers genoemd
 • letten we op elkaar!
Jaarplan

Meer interessante berichten:

Versoepeling coronamaatregelen

Versoepeling coronamaatregelen

Vanaf zaterdag 2 oktober versoepelen we de coronamaatregelen in onze kerken, volgens het besluit van de Nederlandse bisschoppen. We laten de anderhalve meter los en opgeven en registreren is niet meer nodig.

Lees meer