Een keten van woord en licht

door | mei 9, 2021 | Inspiratie, Nieuws | 0 Reacties

Aan de vooravond van Pinksteren, vrijdag 21 mei, is er een oecumenische gebedsviering om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk met als thema: ‘Een keten van woord en licht’. De voorgangers zijn dominee Ellen van Sluijs en diaken Anton Janssen.
De muzikale ondersteuning

De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het Samenzangkoor olv Lucie van Wezel. Deze avondviering vervangt de Pinksterketen en is corona-proef.

De organisatie

De organisatie is in handen van de Raad van Kerken Bergen op Zoom. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer een Pinksterketen opzetten met meerdere vieringen op verschillende locaties.

Een gebedsintentie

Voor de ‘Keten van licht’ vragen wij u om een gebedsintentie voor 18 mei te sturen naar corriehamers@home.nl.

Verplichte reservering

Voor uw aanwezigheid op 21 mei is reserveren verplicht en kan telefonisch bij de Ontmoetingskerk bij mevr. Ans de Laater, tel. 0164 244563.

Meer inspiratie:

Noveen tot de heilige Antonius van Padua

Noveen tot de heilige Antonius van Padua

Met ingang van zaterdag 12 juni bidden we in onze parochie de Noveen tot de heilige Antonius van Padua. We bidden deze serie van novenen om zo snel mogelijk verlost te worden van de corona pandemie.

Lees meer
Veiligheid en bescherming

Veiligheid en bescherming

Afgelopen weekend was in de St.-Gertrudiskerk het vierde tafereel uit de Maria Ommegang te zien. Christoffel draagt Jezus over het water.

Lees meer
Noveen tot het heilig Hart van Jezus

Noveen tot het heilig Hart van Jezus

Vanaf donderdag 3 juni bidden we in onze parochie de Noveen tot het heilig Hart van Jezus. Aan de verering van het heilig Hart van Jezus ligt de gedachte ten grondslag dat het hart de bron is van de liefde.

Lees meer