Gebed voor godsdienstvrijheid

door | dec 1, 2020 | Nieuws, Terugblik | 0 Reacties

Woensdag 25 november werd de St.-Gertrudiskerk rood aangelicht en was er in de OLV van Lourdeskerk een speciale vesper. De parochie vroeg aandacht voor de vervolging van christenen in het bijzonder en godsdienstvrijheid in het algemeen.
Terugblik #RedWednesday

Samen met pastoor Paul Verbeek ging pastor Fredi Hagedoorn voor in het avondgebed. Dominee Wim Lolkema was namens de Protestantse Gemeente aanwezig, omdat ook de Ontmoetingskerk rood aangelicht was die avond. In de vesper klonk een getuigenis uit Guatemala, over een jonge vrouw die om haar zorg voor het milieu vermoord werd. Ze was voor haar projecten van bomen planten en bewustwording geïnspireerd door paus Franciscus. Dit verhaal hoort niet bij wat wij dagelijks meemaken. Maar hier zijn kerkgebouwen soms doelwit van vernielingen.

Reliek

In de OLV van Lourdeskerk is ook een reliek aanwezig van de vermoorde Poolse priester Jerzy Popiełuszko. Hij werd in 1984 vermoord omdat hij in opstand kwam tegen het communistisch regime en pleitte voor godsdienstvrijheid. Een stukje van zijn gebeente is nu in de kerk aanwezig. Pastoor Paul Verbeek preekte: “Zo drukken wij ook onze verbondenheid uit met de Poolse gemeenschap die wekelijks in de OLV van Lourdeskerk viert en in Popiełuszko haar zalige kent.”

#RedWednesday in Nederland

In Nederland werden 25 november meer dan 119 kerken rood verlicht. Na afloop van het avondgebed was er een online ontmoeting met pastores en voorgangers van andere kerken. Zij vertelden over hun ervaringen rond #RedWednesday en godsdienstvrijheid. Ook ik mocht daar verslag doen van onze vesper. Kerk in Nood presenteerde haar cijfers over de vrijheid om te geloven, die ook terug te vinden zijn op de website.

Foto Ontmoetingskerk: Hans van Zoeter. Foto St.-Gertrudiskerk: Cees van Bergen Henegouwen

Meer interessante berichten:

Peuterkleuterviering via livestream

Peuterkleuterviering via livestream

De peuterkleuterviering (“Geef mij je hand”) van zondag 24 januari heeft een korte viering via livestream op deze zondag. De viering begint op het gebruikelijk tijdstip van 9.30 uur en wordt gestreamd vanuit de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Kort parochienieuws week 3

Kort parochienieuws week 3

In dit bericht lees je de opbrengsten van afgelopen week en de belangrijkste activiteiten uit de agenda. Ook noemen we de naam van de overledene.

Bijzondere Gildemis 2021

Bijzondere Gildemis 2021

Op zondag 17 februari is ’s middags om drie uur de jaarlijkse viering ter gedachtenis aan Sint Sebastiaan gevierd, samen met de leden van het Schuttersgilde Sint Sebastiaan Bergen op Zoom – Borgvliet. De viering is op de zondag zo dicht mogelijk bij de naamdag van deze heilige van 20 januari.