Gezinsvieringen

door | jul 20, 2021 | Kinderen, Nieuws | 0 Reacties

In de gezinsvieringen vierden we alvast vakantie én stonden we stil bij de watersnood in Limburg.
Prachtige versiering

Beide kerken nodigden uit om vakantie te vieren. De bloemengroep in de St.-Gertrudiskerk en de Kinderwoorddienst van de OLV van Lourdeskerk hadden gezorgd voor een feestelijke aankleding. Je waande je al helemaal op het strand.

Uitrusten en omzien naar elkaar

In de viering sprak pastor Fredi Hagedoorn over de dubbelheid in het evangelieverhaal. Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat ze uit kunnen rusten van het rondtrekken en prediken. Maar zodra ze naar een rustige plaats gaan, komen er toch weer veel mensen naar Jezus luisteren. Jezus wil ons laten zien dat we ook op vakantie oog mogen hebben voor andere mensen.

Collecte voor watersnood Limburg

Want hoeveel plezier water ook geeft op het strand, water kan ook angstaanjagend en verwoestend zijn. Daarom stonden we ook stil bij de overstromingen in Limburg. Voor alle betrokkenen is in iedere viering een noveenkaars aangestoken. De tweede collecte was bestemd voor de nood van de H.H. Nicolaas en Barbara in het centrum van Valkenburg, die ook getroffen zijn voor het water.

Parochianen die ook willen bijdragen aan dit concrete collectedoel, kunnen dat nog doen door een bijdrage over te maken op NL 33 INGB 0001 0692 39 ten name van Lievevrouweparochie Bergen op Zoom onder vermelding van “Valkenburg”. Veel dank voor je bijdrage!

Meer interessante berichten:

Versoepeling coronamaatregelen

Versoepeling coronamaatregelen

Vanaf zaterdag 2 oktober versoepelen we de coronamaatregelen in onze kerken, volgens het besluit van de Nederlandse bisschoppen. We laten de anderhalve meter los en opgeven en registreren is niet meer nodig.

Lees meer