Onderwerp van de week

In de handen van mensen!

Dat is de titel van een boek van Peter Schmidt, een bekend bijbelgeleerde in het Nederlands taalgebied. Zijn stelling is dat Jezus door zijn kruisdood letterlijk in de handen van mensen is gekomen. Dit historisch feit wordt ook bericht door geschiedschrijvers vanuit andere tradities in zijn tijd.

Er is echter veel meer gebeurd door de kruisdood. Ook zijn boodschap is in de handen van mensen gekomen. Na zijn sterven en verrijzen kwamen de getuigenissen. Een aantal zijn op schrift gesteld en vormen een deel van het Nieuwe Testament.

De kunst kreeg oog voor Jezus, die de Christus genoemd wordt. Op deze wijze is hij  ook in de handen van mensen gekomen. Zelfs in onze tijd blijft hij een inspiratiebron voor de kunstvormen die wij mensen kennen.

Wat heeft Jezus dat zoveel mensen geboeid raken in zijn persoon en boodschap? Zijn lijden en sterven maken iets in ons wakker. De rechtvaardige is in verkeerde handen terecht gekomen. Zijn achterban is machteloos. Na zijn gevangenneming kunnen ze niets meer voor Hem doen. Wat gaat er door hen heen? Angst, onmacht, moedeloosheid, opstand. Al deze gevoelens komen terug in de getuigenissen van Pasen.

Gaandeweg groeit het besef dat Jezus niet alleen in de handen van mensen kan vallen, maar dat Hij een  plaats gaat innemen in ons hart. Dat is immers de meest kostbare plek van ieder mensenkind. Daar is de God – Mens geborgen en spreekt Hij ons in onze kern aan. We mogen zijn leven tot het onze maken. Zo blijft Hij leven voor altijd. Hij kan in veilige handen komen nu. Alles wat ons in handen is gegeven mag een getuigenis afleggen van Hem, die in handen van mensen is gevallen.

Vrede en Alle Goeds! Zalig Pasen 2021. 

Paul Verbeek, pastoor

29 March 2021

Meer Onderwerpen van de week:

Handen schudden

Handen schudden

Gezond eten, op tijd uitrusten. En, je handen ontsmetten en maskers dragen. Op weg naar de dag dat ik Renske kan leren hoe ze handen moet schudden om zich voor te stellen!

read more
Bijna te mooi om waar te zijn.

Bijna te mooi om waar te zijn.

We maken allemaal wel eens mee dat er iets gebeurt wat bijna te mooi is om waar te zijn. Een droom die uitkomt, de geboorte van een kleinkind. Dat je dát nog mag meemaken! Het is bijna niet te geloven. Misschien knijp je jezelf nog in je arm, om je ervan te overtuigen dat het echt waar is wat je ziet.

read more
Schepping en vergeven

Schepping en vergeven

Twee dingen in het leven die echt iets nieuws teweeg brengen zijn schepping en vergeving: de grote schepping van God, maar ook de kleine schepping van de mens.

read more