Herziene Pinksternoveen

door | mei 16, 2023 | Inspiratie, Nieuws | 0 Reacties

Vanaf zondag 21 mei 2023 bidden we in onze parochie de Pinksternoveen. De Noveen is herzien dit jaar. Deze Pinsternoveen is samengesteld door pastoor/vicaris Paul Verbeek. De versie van 2020 vervalt hierbij. We bidden deze Noveen voor de vrede in Oekraïne en op onze wereld. De Noveen kan hier worden gedownload of in druk worden opgehaald in het Parochiecentrum.
Pinksternoveen

Het is een mooie traditie om van Hemelvaart tot Pinksteren samen te komen in gebed. Het zijn precies 9 dagen (Noveen).
Zo is de eerste noveen ontstaan en later zijn er velen gevolgd op voorspraak van Maria of een andere geliefde heilige. Negen dagen lang bidden voor een intentie en stil staan bij het leven van de heilige tot wie de noveen gebeden wordt. Vaak wordt het noveengebed aangevuld met de rozenkrans.

40 dagen- en 50 dagentijd

Na Pasen vieren we de 50-dagentijd. We zijn hier niet zo vertrouwd mee als de 40-dagentijd. Toch is deze periode voor de Joodse gemeenschap even belangrijk. Met hun Pesach (Pasen) vieren ze de Bevrijding uit Egypte en 50 dagen later het ontvangen van de Tora, de wet door Mozes: De Sjavoeot (Het wekenfeest).

De wet van Mozes

De wet van Mozes, voor ons bekend als de Tien Geboden, waren geschreven op twee stenen tafelen. Jezus geeft zijn wet met de 8 Zaligsprekingen en schrijft deze in ons hart. Ze zijn samengevat in zijn woorden: “Ge moet God beminnen met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand en uw naaste gelijk uzelf”. Dit wordt verduidelijkt met de parabel van de Barmhartige Samaritaan. In het Heilig Jaar van Barmhartigheid (23 april 2017) heeft deze parabel een vast beeld gekregen in de tuin van de Basiliek van Hulst.

Meer inspiratie:

Geloofsbelijdenis 7: Vandaar zal Hij komen oordelen

Geloofsbelijdenis 7: Vandaar zal Hij komen oordelen

In de zevende aflevering over de Geloofsbelijdenis staan diaken Anton Janssen en pastor Fredi Hagedoorn stil bij “Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden.” De serie wordt uitgezonden in ReliVisie op ZuidWest TV. Het filmpje is ook hier te bekijken.

Lees meer