InZOOMen

door | aug 17, 2022 | Nieuws | 0 Reacties

Namens het bestuur van de Lievevrouweparochie wil ik als penningmeester graag het stukje over InZOOMen in het bericht van 10 augustus 2022 (en dat verscheen in nieuwsbrief 32-125) nuanceren. Samen met de redactie van InZOOMen zijn we op zoek naar manieren om iedereen, die de Lievevrouweparochie een warm hart toedraagt, op een goede manier van informatie te voorzien. Enkele ideeën zullen ook verder worden uitgewerkt.

Gezien de financiële situatie van onze parochie moeten wij als bestuur keuzes maken om het voortbestaan van onze parochie ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Onze keuze is om het huidige pastorale team (pastoor, twee diakens en een pastoraal werkster) de zekerheid te geven, dat zij het belangrijke werk dat zij doen, ook de komende jaren kunnen blijven doen voor de Lievevrouweparochie. Tevens willen wij graag de twee kerkgebouwen blijven gebruiken voor de vieringen en het parochiecentrum in stand houden.

Dit betekent echter, dat er voor het scheppen van een gezonde financiële situatie andere offers nodig zijn, omdat wij ons realiseren dat alles (waaronder het frequent uitbrengen van een gedrukt parochieblad) niet meer kan in deze tijd.

Als bestuur hebben we echter in financiële zin gekozen voor ons pastorale team. Deze mensen zijn in onze ogen in het kader van de missionaire parochie de belangrijkste schakel om mensen te bereiken. Graag willen wij hen en u ook de zekerheid geven, dat ze die taken ook in de toekomst kunnen blijven uitvoeren.

Namens het bestuur van de Lievevrouweparochie

Koert Bastianen
Penningmeester

Meer interessante berichten:

Boodschap paus Franciscus  Werelddag Migranten en Vluchtelingen 2022

Boodschap paus Franciscus Werelddag Migranten en Vluchtelingen 2022

In zijn boodschap voor de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen refereert paus Franciscus aan een profetisch beeld van het toekomstige Jeruzalem van de profeet Jesaja. In dit Jeruzalem staan de poorten altijd wijd open zodat mensen uit de hele wereld binnen kunnen komen om de stad met hun gaven en talenten te verrijken. De Kerk viert de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen op zondag 25 september.

Lees meer