Jan van Wijk, Vicevoorzitter bestuur Lievevrouweparochie: Trots

door | dec 23, 2020 | Nieuws | 0 Reacties

Jan van Wijk, Vicevoorzitter bestuur Lievevrouweparochie, is trots Een ongekend jaar is 2020 en dit met vele verrassende, ongewenste wendingen van het coronavirus. Hierdoor hebben allerlei maatregelen de vrijheid van gaan en staan beperkt. Ook daar heeft onze Lievevrouweparochie onder geleden. Echter, de betrokkenen bij onze parochie hebben een enorme veerkracht getoond.
Een ongekend jaar 2020

Een ongekend jaar is 2020 en dit met vele verrassende, ongewenste wendingen van het coronavirus. Hierdoor hebben allerlei maatregelen de vrijheid van gaan en staan beperkt. Ook daar heeft onze Lievevrouweparochie onder geleden. Echter, de betrokkenen bij onze parochie hebben een enorme veerkracht getoond.

Ik ben trots

Ik ben trots op de vele medewerkers die onze parochie op allerlei terreinen hebben geholpen. Wat is er in 2020 veel gedaan om activiteiten, daar waar mogelijk, uit te voeren. Meer dan eens denk ik : “Waar zou onze parochie staan zonder de inzet van de vele medewerkers?”
Ik ben trots op parochianen, sympathisanten en donateurs die de Lievevrouweparochie financieel hebben gesteund. Dank voor de milde giften. Door de ontvangen gelden heeft de parochie heel wat kunnen aanpakken.

Ik ben trots op het pastoraal team.

Wat hebben de leden van deze groep voorbeeldig samengewerkt en dit vaak onder moeilijke omstandigheden. De leden van het pastoraal team vullen elkaar aan, leggen verbindingen tussen mensen en vergroten de zichtbaarheid van onze Lievevrouweparochie.

Dank

Ik dank alle betrokkenen bij onze parochie voor hun inzet en blijken van naastenliefde en wens eenieder zalig Kerstmis en een gezegend nieuwjaar.

Meer interessante berichten:

Kort parochienieuws week 3

Kort parochienieuws week 3

In dit bericht lees je de opbrengsten van afgelopen week en de belangrijkste activiteiten uit de agenda. Ook noemen we de naam van de overledene.

Bijzondere Gildemis 2021

Bijzondere Gildemis 2021

Op zondag 17 februari is ’s middags om drie uur de jaarlijkse viering ter gedachtenis aan Sint Sebastiaan gevierd, samen met de leden van het Schuttersgilde Sint Sebastiaan Bergen op Zoom – Borgvliet. De viering is op de zondag zo dicht mogelijk bij de naamdag van deze heilige van 20 januari.