Kerstcollecte

door | dec 23, 2020 | Nieuws | 0 Reacties

Jaarlijks houden we een extra kerstcollecte in al onze kerstvieringen. Omdat er helaas geen plaats is voor iedereen is het dit jaar ook mogelijk om bij te dragen door een gift over te maken.
Collectedoel

Je gift wordt gebruikt voor de versiering van de kerken. En voor de bijzondere projecten van Kerstmis: de Kerstfilm voor kinderen en de kerstkaart die we verspreiden in en rond de vieringen. De livestream en de uitzending van de kosten voor de Kerstnachtmis  via televisie zijn ook doelen van deze collecte.

We hopen dat je ook dit jaar de parochie extra wil steunen met een kerstgift, zodat we verbonden met elkaar op veilige wijze Kerstmis kunnen vieren.

Bijdragen aan de kerstcollecte

Je kunt je gift overmaken op bankrekeningnummer NL35 RABO 0106 1043 30 van de Lievevrouweparochie onder vermelding van kerstgift. Je kunt ook met Givt via deze QR-code bijdragen.

Hartelijk dank voor je bijdrage!

Meer interessante berichten:

Peuterkleuterviering via livestream

Peuterkleuterviering via livestream

De peuterkleuterviering (“Geef mij je hand”) van zondag 24 januari heeft een korte viering via livestream op deze zondag. De viering begint op het gebruikelijk tijdstip van 9.30 uur en wordt gestreamd vanuit de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Kort parochienieuws week 3

Kort parochienieuws week 3

In dit bericht lees je de opbrengsten van afgelopen week en de belangrijkste activiteiten uit de agenda. Ook noemen we de naam van de overledene.

Bijzondere Gildemis 2021

Bijzondere Gildemis 2021

Op zondag 17 februari is ’s middags om drie uur de jaarlijkse viering ter gedachtenis aan Sint Sebastiaan gevierd, samen met de leden van het Schuttersgilde Sint Sebastiaan Bergen op Zoom – Borgvliet. De viering is op de zondag zo dicht mogelijk bij de naamdag van deze heilige van 20 januari.