Kerstkribben zegenen

door | dec 11, 2020 | Nieuws | 0 Reacties

Het zegenen van de kribjes gebeurt in alle vieringen op 12, 13, 19 en 20 december, aan het slot van de viering. Als je deze weekenden niet naar de kerk kan komen, kun je ook zelf thuis je kerstkribbe zegenen met het beeldje van het Kindje Jezus er in.

Paus Paulus VI heeft het gebruik ingesteld dat de beeldjes van het Kindje Jezus in de kerstkribben worden gezegend. Dat kan gebeuren op de derde of de vierde zondag van de advent. In Rome worden voor deze zegening kinderen uit alle parochies van de stad uitgenodigd bij de Sint Pieter. In de Lievevrouweparochie kunnen dit jaar in het derde én vierde weekend van de advent de kerstkribjes worden gezegend.

Het zegenen van de kribjes gebeurt in alle vieringen op 12, 13, 19 en 20 december, aan het slot van de viering. Als je deze weekenden niet naar de kerk kan komen, kun je ook zelf thuis je kerstkribbe zegenen met het beeldje van het Kindje Jezus er in. Gebruik dan het volgende gebed, wat paus Paulus VI geschreven heeft.

Gebed bij zegening van kerstkind en kerstkribbe

God, heilige Vader
Uw liefde voor de mensen is zo groot
dat Gij uw eniggeboren Zoon gezonden hebt,
die uit U geboren is vóór alle tijden.
Wij bidden U:
zegen dit kerstkind/ deze kerstkribbe
die vreugde zal brengen in het christelijk gezien.
Laat deze afbeelding van het mysterie van de menswording
het geloof van ouders en volwassenen ondersteunen,
de hoop van kinderen doen herleven
en in allen de liefde doen toenemen.
Dat vragen wij U
door Jezus, uw veelgeliefde Zoon,
die ons door zijn door en verrijzenis heeft verlost
en blijvend voorspreker is bij U.
Amen.

Meer interessante berichten:

Peuterkleuterviering via livestream

Peuterkleuterviering via livestream

De peuterkleuterviering (“Geef mij je hand”) van zondag 24 januari heeft een korte viering via livestream op deze zondag. De viering begint op het gebruikelijk tijdstip van 9.30 uur en wordt gestreamd vanuit de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Kort parochienieuws week 3

Kort parochienieuws week 3

In dit bericht lees je de opbrengsten van afgelopen week en de belangrijkste activiteiten uit de agenda. Ook noemen we de naam van de overledene.

Bijzondere Gildemis 2021

Bijzondere Gildemis 2021

Op zondag 17 februari is ’s middags om drie uur de jaarlijkse viering ter gedachtenis aan Sint Sebastiaan gevierd, samen met de leden van het Schuttersgilde Sint Sebastiaan Bergen op Zoom – Borgvliet. De viering is op de zondag zo dicht mogelijk bij de naamdag van deze heilige van 20 januari.