Kort parochienieuws week 22

door | jun 2, 2021 | Nieuws | 0 Reacties

Lees hier het laatste korte nieuws, met activiteiten en vieringen uit de agenda en de opbrengsten.
Agenda

Vanaf donderdag 3 juni bidden we in onze parochie de Noveen tot het heilig Hart van Jezus. De noveen is hier te downloaden of af te halen op het Parochiecentrum in druk.

Vrijdag 4 juni bijeenkomst van tienergroep On the Move: de tieners en leiders gaan suppen (een soort surfen, zie foto) op de Binnenschelde.

Vieringen Eerste Heilige Communie
Op zaterdag 5 juni 11.00 en 14.00 uur en zondag 6 juni 11.00 en 14.00 uur zijn er vieringen van de Eerste Heilige Communie in de OLV van Lourdeskerk. Door de corona maatregelen is er zeer beperkte vrije toegang. Bij deze vieringen zijn de meeste reserveringen voor de familie van de communicanten. Reserveren verplicht. De tweede collecte in deze vieringen is voor Kip en Apie.

Zin op Zaterdag
Zaterdag 5 juni Zin op Zaterdag St.-Gertrudiskerk, ingang Kerkstraat, 19.00 uur. Deze bijeenkomst gaat over het Onze Vader, zie https://www.lievevrouweparochie.nl/nieuws/zin-op-zaterdag-schrijf-jij-je-ook-in-voor-onze-vader/  Door welke zin, door welk woord in het Onze Vader wordt je geraakt en wat heeft dit jou vandaag te zeggen. Reserveren is verplicht. Op werkdagen (behalve vrijdagmiddag) op tel. 233574.

Diocesane Caritascollecte
In het weekend van 5 & 6 juni is er in de vieringen een tweede collecte. Deze collecte is bestemd voor Caritasprojecten in het bisdom. De opbrengst gaat naar het bisdom om samen met onze eigen parochiële caritasinstelling projecten te ontwikkelen en uit te voeren voor het diaconale werk in ons bisdom.
Door een gift in de collecte kunnen we werk maken van en kleur geven aan ons geloof.
Het pastoraal team, de parochiële caritasinstelling, het parochiebestuur, de diaconale werkgroepen en de bisdomleiding bevelen deze collecte ten zeerste aan.

Zondag 6 juni van 16:30 tot 19:30 uur slotbijeenkomst Rouw en Verlies in de tuin van het Parochiecentrum. De bijeenkomst staat in het teken van samen delen. Opgave, eventueel samen met een gast, voor 3 juni via het Parochiecentrum.

Woensdag 9 juni Lofprijsavond in de OLV van Lourdeskerk, 19.30 tot 21.00 uur.

Het boekje “Bidden thuis” helpt je je geloof thuis te beleven, met gebeden en novenen. Koop het dit weekend in beide kerken voor € 5,00 (in de boekwinkel € 10,00).
Of op het parochiecentrum Burg. Stulemeijerlaan 8.

Opbrengsten

De collecte in het Pinksterweekend voor parochie, vicariaat en bisdom bracht € 680,95 op. De collecte voor de Week van de Missionarissen bracht € 254,30 op. Extra giften brachten € 3.360,- op. Hartelijk dank voor je bijdrage.

Overleden

Maandag 7 juni nemen we om 10.30 uur in de St.-Gertrudiskerk afscheid van mevrouw Jopie van den Broek, weduwe van Sjef Huijsmans. Zij overleed dinsdag 1 juni op 87-jarige leeftijd en woonde op het Wagenpleintje.

Dinsdag 8 juni nemen we om 10.30 uur in de St.-Gertrudiskerk afscheid van Diny Hees, weduwe van Piet Tange. Zij overleed maandag 31 mei op 91-jarige leeftijd en woonde in de Kloosterstraat.

Meer interessante berichten:

Maria Ommegang film

Maria Ommegang film

Komend weekend zijn de opnames voor de film van de Maria Ommegang. In de film zijn twaalf verschillende scènes uit de Ommegang te zien, waaronder de zeven vreugdes van Maria. Ik ben vereerd dat ik gevraagd ben om ook een rol te spelen.

Lees meer
Noveen tot de heilige Antonius van Padua

Noveen tot de heilige Antonius van Padua

Met ingang van zaterdag 12 juni bidden we in onze parochie de Noveen tot de heilige Antonius van Padua. We bidden deze serie van novenen om zo snel mogelijk verlost te worden van de corona pandemie.

Lees meer