Onderwerp van de week

Lieve mensen!

Als u dit leest, ben ik op pelgrimstocht naar Rome en Assisi. Ik hoop het Franciscusfeest te mogen vieren in Assisi dit jaar. Daarom wil ik nu stil staan bij deze bijzondere heilige.

Franciscus was een zoeker. Toen hij ziek van de oorlog met Perugia terugkwam, begon zijn leven een andere wending te krijgen. Hij ontdekte dat status en bezit niet het volmaakte geluk konden bieden. De ontmoeting met een melaatse medemens betekende een radicale ommekeer in zijn leven. De boodschap van het Evangelie zette hem aan tot radicale navolging van Christus. Het zorgde zelfs voor een breuk met zijn familie. Geheel vrijwillig deed hij afstand van al zijn bezittingen. In vrijheid koos hij voor het bestaan van een bedelaar.

Door deze radicale keuze voelde hij zich zo vrij als een vogel. Deze vrijheid werkte heel aanstekelijk. Al heel snel kreeg hij volgelingen. Mannen en vrouwen, zelfs gehuwden, raakten in de ban van deze nieuwe manier van leven. Zo ontstonden de drie orden: Franciscanen, Clarissen en de Derde Orde (die van de gezinnen).

Wanneer op een gegeven moment de organisatie van zijn religieuze beweging Franciscus zelf ging beknellen, nam hij hiervan afstand. Hij gaf de leiding over aan anderen.
Zo bleef hij een vrije vogel, ten dienste van de Heer. Dit zorgde ervoor dat hij in de buurt van Bevagna zelfs de taal van de vogels verstond en voor hen zijn beroemde vogelpreek kon houden. Op een bepaalde manier werd hij één van hen.
Net als de vogels zwermde hij van de ene plek naar de andere. Hij zong hun lied en dat van de Schepper van al wat leeft. Hij was ontwapenend en straalde vrede en alle goeds uit. Hij zocht beschutting in een grot, wat voor hem gelijk viel met de veiligheid van een nest voor een vogel. Deze eenheid tussen mens en schepping is uniek en werkt nog altijd aanstekelijk.

Al lijkt hij voor sommigen een rare vogel, toch weet hij mensen voor zich te winnen.
Het ideaal van evangelische vrijheid blijft ook nu mensen aanspreken.
Van harte hoop ik dat ook wij ons regelmatig, zoals Franciscus, zo vrij als een vogel mogen voelen.
Vrede en Alle Goeds!
Paul Verbeek Pastoor

R.K.-Lievevrouweparochie

25 september 2023

Meer Onderwerpen van de week:

Je wordt door God bemind

Je wordt door God bemind

In de gesprekken met kinderen worden zij soms uitgenodigd om een tijdlijn te tekenen. Het is een visualisering van hun levensweg, met de aanduiding van de voornaamste gebeurtenissen.

Lees meer