Maria die de knopen ontwart 

door | dec 9, 2020 | Nieuws | 0 Reacties

Op 8 december vieren we elk jaar het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maagd Maria. Inmiddels traditiegetrouw vieren we ook “Maria die de knopen ontwart” op dit Hoogfeest. Dit is overgenomen van onze paus Franciscus, die hieraan grote waarde hecht. 
Maria die de knopen ontwart 

Vanwege coronatijd waren er op deze 8 december twee Eucharistievieringen in onze parochie.
De gebruikelijke viering op dinsdagmorgen in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en ’s avonds in de stadskerk van Sint-Gertrudis. Zo konden toch nog een redelijk aantal parochianen deelnemen aan het ritueel van het knopen leggen in een wit lint en dat vervolgens naar Maria te brengen met het verlangen en het vertrouwen, dat zij de knopen zal ontwarren.

Thema Maria Ommegang 2021

Op 8 december wordt elk jaar na de viering in de Sint-Gertrudiskerk het thema van de Maria Ommegang voor het volgende jaar bekend gemaakt in Theater Den Enghel. Vorig jaar (2019) werd toen het thema voor de 76e Maria Ommegang bekend gemaakt: “Zij maakt het verschil”.

Door de coronapandemie heeft de jaarlijkse stoet dit jaar niet plaatsgevonden. Een sobere viering met enkele taferelen vond op zondag 28 juni in de Sint-Gertrudiskerk plaats. Pastoor Paul Verbeek – met hart en ziel verbonden aan de Maria Ommegang – gaf voor 2020 een aangepast thema “Een nieuwe Belofte” aan de Ommegang 2020.

Vandaag werd het thema voor de Maria Ommegang in 2021 bekend gemaakt na de beide vieringen. Het thema voor de 77e Ommegang wordt opnieuw “Zij maakt het verschil”. Pastoor Verbeek hoopt en bidt dat op zondag 27 juni 2021 er een glorieuze stoet door Bergen op Zoom kan trekken. Als de coronapandemie dit niet toestaat, hoopt hij op mooie alternatieve uitvoeringen van het thema.

Ommegangkaarsen geschonken

Elk jaar wordt een verdienstelijk persoon, die veel voor de Maria Ommegang doet in het zonnetje gezet. Deze krijgt dan de speciale kaars van het afgelopen jaar van de Ommegang.
Vanaf 2019 heeft de Ommegang twee van deze kaarsen en kunnen ook twee mensen een kaars ontvangen.
Na de ochtendviering viel deze eer te beurt aan Tilly Meijer-Tebbens. In de toespraak van de vice-voorzitter van het bestuur van de Maria Ommegang – de heer Jan van Wijk – werd Tilly geprezen voor haar jarenlange verkoop van devotionalia voor de Ommegang. Tilly was zichtbaar verrast door dit gebaar, maar was wel heel erg blij met dit unieke geschenk.

Na de avondviering werd Ton Delrue gevraagd naar voren te komen samen met zijn vrouw Liza.  De heer Jan van Wijk prees in zijn toespraak Ton voor zijn jarenlange technische ondersteuning – altijd op de achtergrond. Zijn inzet heeft de Ommegang kansen gegeven om in deze vorm door onze mooie stad te trekken. Ton was geroerd door de ontvangst van dit mooie cadeau, maar het zal hem zeker vreugde brengen.

Zo waren de vieringen van “Maria die de knopen ontwart” dit jaar hele bijzondere vieringen. Vieringen met veel warmte en vriendschap. Dat kúnnen we nog steeds ondanks corona. We zullen onze verbondenheid – onder de hoede van Maria – nooit verliezen.

Diaken Jan Foesenek

Meer interessante berichten:

Peuterkleuterviering via livestream

Peuterkleuterviering via livestream

De peuterkleuterviering (“Geef mij je hand”) van zondag 24 januari heeft een korte viering via livestream op deze zondag. De viering begint op het gebruikelijk tijdstip van 9.30 uur en wordt gestreamd vanuit de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Kort parochienieuws week 3

Kort parochienieuws week 3

In dit bericht lees je de opbrengsten van afgelopen week en de belangrijkste activiteiten uit de agenda. Ook noemen we de naam van de overledene.

Bijzondere Gildemis 2021

Bijzondere Gildemis 2021

Op zondag 17 februari is ’s middags om drie uur de jaarlijkse viering ter gedachtenis aan Sint Sebastiaan gevierd, samen met de leden van het Schuttersgilde Sint Sebastiaan Bergen op Zoom – Borgvliet. De viering is op de zondag zo dicht mogelijk bij de naamdag van deze heilige van 20 januari.