Missio Wereldmissiemaand 2023: Geef voor de christenen in Libanon

door | sep 27, 2023 | Inspiratie, Nieuws

Oktober is de wereldmissiemaand. Het eerste weekend van oktober (7-8 oktober) vieren wij wereldmissiedag van de kinderen. Op 22 oktober is het Missiezondag. Onder de titel ‘Met brandend hart’ ( Lucas 24,32) voert Missio dit jaar campagne voor de wereldmissiemaand. Missio laat je kennismaken met de christenen in Libanon.

Libanon is de laatste jaren in een crisis beland. De munteenheid daalt enorm, veel mensen leven onder de armoedegrens en overal is corruptie. Dagelijks verlaten mensen het land. Libanon vangt veel Syrische vluchtelingen op. De christenen in Libanon hebben een hart dat brandt van naastenliefde en van de missie daar te zijn waar mensen in moeilijkheden zijn. Zij verlaten het land niet, zij blijven, om een bron van hoop te zijn.

Drama's en wonderen

Na de enorme explosie in de haven van Beiroet willen de parochianen van de parochie St. Maron helpen, iets concreets doen voor de mensen in hun buurt. De overheid doet niets en daarom gaan de parochianen zelf aan de slag: ze gaan bij mensen in de wijk op bezoek voor een luisterend oor, zorgen voor medicijnen en warm eten en bidden samen met hen. Zo komt het initiatief met de naam drama’s en wonderen tot stand.

Syrische vluchtelingen

Veel Syriërs zijn vanwege de burgeroorlog naar Libanon gevlucht. Ze leven veelal in opvangkampen, zoals in de Bekavallei. De zusters van De Goede Herder geven les en psychologische hulp aan de kinderen van Syrische vluchtelingen (zie foto). Ook in Beiroet worden meisjes en jonge vrouwen opgevangen in het Huis van Licht en Hoop, zodat zij een kans krijgen op een betere toekomst.

Missio ondersteunt het pastorale werk in Libanon. Help mee!

Steun het werk van Missio en geef gul tijdens de collecte op wereldmissiedag voor kinderen (in de weekendvieringen van 7 en 8 oktober) en op missiezondag (in de weekendvieringen van 21 en 22 oktober). Missio steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies in de derde wereld en de opleiding van priesters, pastorale werkers en catechisten. Geef dus gul tijdens de collecte of stort je bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, ’s-Hertogenbosch
Hartelijk dank! Meer informatie: www.missio.nl

Meer inspiratie:

Avond over voortgang missionaire parochie

Avond over voortgang missionaire parochie

Het bisdom Breda houdt op woensdag 3 juli een avondbijeenkomst in Steenbergen, over de voortgang van de Missionaire Parochie. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen in onze pastorale zone “Brabantse Wal”. Naast parochiebestuurders en pastorale beroepskrachten zijn alle vrijwillige medewerkers en geïnteresseerde gelovigen van harte welkom.

Lees meer
Hoop voor de parochie

Hoop voor de parochie

Pastor Fredi Hagedoorn bezocht afgelopen week een conferentie over parochievernieuwing in Harrogate. In dit stadje, midden tussen de Engelse glooiende heuvels, kwamen 900 deelnemers uit 19 landen bijeen. De Catholic Parish Summit draait om een nieuwe visie voor je parochie en hoe je die kan uitwerken.

Lees meer
Noveen: “Een nieuwe Belofte”

Noveen: “Een nieuwe Belofte”

Met ingang van donderdag 20 juni 2024 wordt de Noveen “Een nieuwe Belofte” gebeden in onze parochie. Deze noveen heeft een looptijd van 12 dagen tot en met woensdag 3 juli 2024. We bidden deze noveen voor vrede op de wereld – speciaal in Oekraïne en Rusland, Gaza en Israël, in Soedan en in Myanmar – maar ook in alle landen en streken met geweldsconflicten.

Lees meer