Nieuw adres em. pastoor Rud Smit

door | dec 15, 2020 | Nieuws | 0 Reacties

Per 11 december is emeritus pastoor Rud Smit verhuisd.

Per 11 december woont Rud Smit in Woonzorgcentrum Vissershaven, Van Konijnenburgweg 34A, K 10, 4611 HL Bergen op Zoom.

Zijn mailadres blijft rudsmit@hotmail.com en op zijn nieuwe laptop leest hij iedere dag de binnengekomen mails.

Meer interessante berichten:

Peuterkleuterviering via livestream

Peuterkleuterviering via livestream

De peuterkleuterviering (“Geef mij je hand”) van zondag 24 januari heeft een korte viering via livestream op deze zondag. De viering begint op het gebruikelijk tijdstip van 9.30 uur en wordt gestreamd vanuit de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Kort parochienieuws week 3

Kort parochienieuws week 3

In dit bericht lees je de opbrengsten van afgelopen week en de belangrijkste activiteiten uit de agenda. Ook noemen we de naam van de overledene.

Bijzondere Gildemis 2021

Bijzondere Gildemis 2021

Op zondag 17 februari is ’s middags om drie uur de jaarlijkse viering ter gedachtenis aan Sint Sebastiaan gevierd, samen met de leden van het Schuttersgilde Sint Sebastiaan Bergen op Zoom – Borgvliet. De viering is op de zondag zo dicht mogelijk bij de naamdag van deze heilige van 20 januari.