Nieuwe coronamaatregelen van de Nederlandse bisschoppen

door | dec 1, 2021 | Nieuws | 0 Reacties

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.
Nieuwe aanpassingen

Dat betekent de volgende aanpassingen per 1 december 2021 voor de Lievevrouweparochie:
• Er mogen na 17.00 uur geen kerkelijke activiteiten meer zijn in de kerken en in de parochie. Dus ook geen vergaderingen.
• De zaterdagvieringen in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes gaan van 17.00 uur naar 15.30 uur.
• D e viering op 8 december in de stadskerk van Sint-Gertrudis – Maria die de knopen ontwart – gaat naar 15.00 uur in de middag. Aansluitend is de opening van de kerststallententoonstelling in deze kerk.
• De boeteviering in de OLV van Lourdeskerk van dinsdag 14 december wordt verplaatst naar woensdagmorgen 15 december om 09.00 uur in deze kerk.
• De KinderWoordDienst op zondag in de OLV van Lourdeskerk stopt met onmiddellijke ingang.

Kerstmis en Oud en Nieuw

Nadere gegevens voor onze parochie over Kerstmis en Oud en Nieuw worden uitgewerkt in de volgende Nieuwsbrief.

Reeds bestaande regels

Regels die gehandhaafd blijven, zijn:
• Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden.
• Ook wordt gevraagd een mondkapje te dragen wanneer men zich verplaatst in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden.
• Geen handen schudden bij de vredewens.
• De aangegeven looproutes volgen.
• De aanwijzingen van de kosters dienen te worden opgevolgd.
• Het koffiedrinken c.a. in de kerk is niet toegestaan.
• Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.
• Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en ook koren mogen blijven zingen.
• Koren wordt echter nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren en te zingen in grote ruimtes (kerken).
• Ook koorleden moeten net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand houden.
• Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid.
• Voor de weekendvieringen is reserveren voorshands niet nodig.

Zie de bijlage voor de tekst van de Nederlandse bisschoppen.
BERICHT NEDERLANDSE BISSCHOPPEN 1 DECEMBER 2021

Meer interessante berichten:

Jezus deelt, en wij delen Hem

Jezus deelt, en wij delen Hem

Zondag 30 januari komt de TV-mis (op NPO2) uit onze parochiekerk OLV van Lourdes. Daar zijn we best trots op. Maar het vraagt ook een behoorlijke inspanning.

Lees meer