Oecumenische Vredeswandeling 16 september 2022

door | sep 20, 2022 | Nieuws | 0 Reacties

Op deze regenachtige vrijdagavond vond de jaarlijkse Vredeswandeling plaats, georganiseerd door de Raad van Kerken Bergen op Zoom met het jaarthema Generaties voor vrede.

De wandeling begon in de Sint-Gertrudis kerk met een korte viering van Woord en Gebed met als voorgangers dominee Wim Lolkema, pastor Corrie Hamers en diaken Jan Foesenek. Hans Smout begeleide de zang op orgel. In de viering werd onder andere de onderstaande geloofsbelijdenis uitgesproken.

Geloofsbelijdenis

Wij zullen niet geloven in het recht van de sterkste,
in de taal der wapens, in de willekeur der machtigen.
Maar wij willen geloven in de eerbiediging
van de fundamentele rechten van de mens,
in geweldloosheid en saamhorigheid.

Wij zullen niet geloven in privileges
van de gevestigde orde,
in voorrechten op grond van ras, aanzien of rijkdom.
Maar wij willen geloven dat alle mensen gelijk zijn,
dat de orde van overmacht in feite wanorde is.

Wij zullen niet geloven dat oorlog onvermijdelijk is
en duurzame vrede een onbereikbaar ideaal.
Maar wij willen geloven in de macht van de goedheid,
in de kleine weg die toch vrede kan brengen.

Wij zullen niet geloven dat we onrecht
ver weg kunnen bestrijden,
als we onrechtvaardigheid dichtbij laten bestaan.
Maar wij willen geloven dat recht één is, hier en daar,
dat we zelf niet echt vrij zijn,
zolang er nog één mens slaaf is.

Wij zullen niet geloven dat liefde een begoocheling is,
dat haat en nijd niet te voorkomen zijn.
Maar wij willen geloven
in de kracht van waarachtige liefde,
die een mens wonderbare dingen laat doen.

Wij zullen niet geloven dat alle moeite tevergeefs is,
dat dood en ondergang onvermijdelijk zijn.
Maar wij durven te geloven in Gods eigen droom,
in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
in een nieuwe mens in wie gerechtigheid woont.
Amen.

“Ubi caritas est”

Onder het lied “Ubi caritas est” hebben we de Sint-Gertrudis kerk de wandeling – gedeeltelijk door de regen – ingezet naar de Ontmoetingskerk met de vredesvlag. Daar hebben we de viering afgesloten met gebed en een zegenwens, waarna dominee Lolkema improviseerde op het orgel.

De deelnemers hebben nagepraat onder het genot van een kopje koffie of thee. Het was een bijzondere Vredeswandeling. We waren met 10 mensen, die deze Vredeswandeling intens hebben beleefd.

Diaken Jan Foesenek,
lid bestuur Raad van Kerken Bergen op Zoom

Meer interessante berichten:

Boodschap paus Franciscus  Werelddag Migranten en Vluchtelingen 2022

Boodschap paus Franciscus Werelddag Migranten en Vluchtelingen 2022

In zijn boodschap voor de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen refereert paus Franciscus aan een profetisch beeld van het toekomstige Jeruzalem van de profeet Jesaja. In dit Jeruzalem staan de poorten altijd wijd open zodat mensen uit de hele wereld binnen kunnen komen om de stad met hun gaven en talenten te verrijken. De Kerk viert de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen op zondag 25 september.

Lees meer