Onderwerp van de week

Bijna te mooi om waar te zijn.

We maken allemaal wel eens mee dat er iets gebeurt wat bijna te mooi is om waar te zijn. Een droom die uitkomt, de geboorte van een kleinkind. Dat je dát nog mag meemaken! Het is bijna niet te geloven. Misschien knijp je jezelf nog in je arm, om je ervan te overtuigen dat het echt waar is wat je ziet.

Lastiger wordt het om iets te geloven dat je zelf niet hebt meegemaakt, maar waar anderen je enthousiast over vertellen. Kun je dan net zo enthousiast worden? Of ben je gereserveerder, en geloof je het pas als je het bewijs gezien hebt?

Hetzelfde geldt ook voor het verhaal van Jezus’ verrijzenis. Niet alleen de ongelovige Thomas heeft er moeite mee. Meerdere leerlingen van Jezus kunnen niet geloven dat Hij is verrezen. Jezus moet  alles uit de kast halen om ze er van te overtuigen dat Hij het is die voor ze staat. En uiteindelijk laten ze zich raken door Hem, geloven ze Hem; beseffen ze écht wat verrijzenis betekent. Het mooie verhaal is waarheid geworden. En daarna stuurt hij ze op weg om te getuigen van Hem.

Voor ons is het nog lastiger dan voor zijn leerlingen. Jezus is niet meer onder ons, en we kunnen Hem dus niet lijfelijk zien. Maar ook wij mogen en kunnen geloven. Omdat zijn leerlingen inderdaad op weg zijn gegaan om te getuigen. En nu, 2000 jaar later, wordt Zijn verhaal nog steeds enthousiast doorgegeven. Ik wens ons toe dat ook wij ons laten raken door Hem, net zoals de eerste leerlingen. Dat Zijn verhaal zo mooi is dat het ook voor ons waarheid wordt.

Anton Janssen, diaken

12 april 2021

Meer Onderwerpen van de week:

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

Elk jaar vieren we met blijdschap Kerstmis, de komst van Jezus onder zijn volk. Elk jaar wensen we elkaar ook een zalige hoogfeest toe op Hemelvaartsdag, en brengen we in herinnering dat die zelfde Jezus zijn volk weer verliet.

Lees meer
Blijf dit doen

Blijf dit doen

Komend weekend zijn de eerste vieringen van de Eerste Heilige Communie (EHC) in de OLV van Lourdeskerk. Het boek dat de kinderen gebruiken in de voorbereiding op de EHC heet: Blijf dit doen. Het zijn de woorden van Jezus die Hij zegt tegen zijn leerlingen bij de viering van het Laatste Avondmaal. Met hun deelname aan de EHC doen de kinderen dus wat Jezus niet alleen tegen zijn leerlingen, maar ook tegen ons allemaal zegt: “Blijf dit doen om mij te gedenken”.

Lees meer
Maria: Unieke vrouw uit Nazareth

Maria: Unieke vrouw uit Nazareth

Mogen we zoals Maria Ja zeggen tegen God en het leven. Mogen we daarom ook met elkaar en voor elkaar ons blijven houden aan de maatregelen voor ieders gezondheid om de Corona-pandemie te kunnen overwinnen.

Lees meer