Onderwerp van de week

De eerste geloofsleerling

Het vierde evangelie - van de evangelist Johannes - hanteert de tegenstelling tussen donker en licht. Jezus brengt licht. Johannes vertelt over een ontmoeting van Jezus met Nikodémus (Joh. 3, 14-21). Nikodémus is de eerste geloofsleerling. Hier start de missionaire kerk waar we tegenwoordig zo veel over spreken en aandacht voor hebben.

Na Nikodémus komen de Samaritaanse vrouw en de honderdman aan bod in het evangelie van Johannes. Een scepticus, een zondares, een geïnteresseerde heiden zijn in de ban van Jezus. Nikodémus komt bij nacht. Misschien omdat hij dag en nacht zoekende is en steeds Gods wet overweegt. Of zit hij zelf in volledige duisternis? Jezus spreekt met hem. Na hun dialoog volgt een monoloog.

Hoort Nikodémus nog wat Jezus zegt of hij is al van het toneel verdwenen? Jezus spreekt over het kruis dat omhoog wordt geheven. Wanneer dit zich op Goede Vrijdag voltrekt, helpt Nikodémus bij de kruisafneming en de graflegging. Hij beaamt door zijn aanwezigheid de woorden van Jezus: “Zozeer heeft God de wereld lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven.” Op deze vierde zondag in de Veertigdagentijd – zondag “Laetare” – zijn we samen al overduidelijk op weg naar de Goede Week en Pasen; op weg door het donker naar het licht …

Jan Foesenek, diaken

8 maart 2021

Meer Onderwerpen van de week:

Feest

Feest

“Dan mag je niet op mijn feestje komen!” riep onze dochter uit toen we iets deden wat zij niet leuk vond.

Lees meer
Dagelijks en eeuwig leven …

Dagelijks en eeuwig leven …

De angst om je werk te verliezen, angst voor afdanking, voor faillissement, voor het niet meer kunnen betalen van de energierekening of de boodschappen, voor een ineenstorting van de beurs … Het is iets van alle tijden. Ook in Jezus’ tijd.

Lees meer