Onderwerp van de week

De eerste geloofsleerling

Het vierde evangelie - van de evangelist Johannes - hanteert de tegenstelling tussen donker en licht. Jezus brengt licht. Johannes vertelt over een ontmoeting van Jezus met Nikodémus (Joh. 3, 14-21). Nikodémus is de eerste geloofsleerling. Hier start de missionaire kerk waar we tegenwoordig zo veel over spreken en aandacht voor hebben.

Na Nikodémus komen de Samaritaanse vrouw en de honderdman aan bod in het evangelie van Johannes. Een scepticus, een zondares, een geïnteresseerde heiden zijn in de ban van Jezus. Nikodémus komt bij nacht. Misschien omdat hij dag en nacht zoekende is en steeds Gods wet overweegt. Of zit hij zelf in volledige duisternis? Jezus spreekt met hem. Na hun dialoog volgt een monoloog.

Hoort Nikodémus nog wat Jezus zegt of hij is al van het toneel verdwenen? Jezus spreekt over het kruis dat omhoog wordt geheven. Wanneer dit zich op Goede Vrijdag voltrekt, helpt Nikodémus bij de kruisafneming en de graflegging. Hij beaamt door zijn aanwezigheid de woorden van Jezus: “Zozeer heeft God de wereld lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven.” Op deze vierde zondag in de Veertigdagentijd – zondag “Laetare” – zijn we samen al overduidelijk op weg naar de Goede Week en Pasen; op weg door het donker naar het licht …

Jan Foesenek, diaken

8 March 2021

Meer Onderwerpen van de week:

Handen schudden

Handen schudden

Gezond eten, op tijd uitrusten. En, je handen ontsmetten en maskers dragen. Op weg naar de dag dat ik Renske kan leren hoe ze handen moet schudden om zich voor te stellen!

read more
Bijna te mooi om waar te zijn.

Bijna te mooi om waar te zijn.

We maken allemaal wel eens mee dat er iets gebeurt wat bijna te mooi is om waar te zijn. Een droom die uitkomt, de geboorte van een kleinkind. Dat je dát nog mag meemaken! Het is bijna niet te geloven. Misschien knijp je jezelf nog in je arm, om je ervan te overtuigen dat het echt waar is wat je ziet.

read more
Schepping en vergeven

Schepping en vergeven

Twee dingen in het leven die echt iets nieuws teweeg brengen zijn schepping en vergeving: de grote schepping van God, maar ook de kleine schepping van de mens.

read more