Onderwerp van de week

Geven we onszelf?

“Hou je toch niet bezig met al die onbenulligheden.” Zo kunnen we ongeveer begrijpen wat Jezus zegt over het wassen van de vingertoppen en het reinigen van bekers en koperen vaatwerk als religieuze reinigingsrituelen bij uitstek (Marcus 7, 1-8, 14-15, 21-23).

Zich toespitsen op het nauwgezet vervullen van uiterlijke formaliteiten om zichzelf te bewijzen dat je correct leeft … Hou je daarmee niet bezig zegt Jezus. Dat zijn waardeloze praktijken: de ziel is er uit.
Dat is een taal die we begrijpen. De vraag is wel of we ook het vervolg van dit evangelie ter harte nemen? Goed dat we God niet willen dienen met de lippen, maar dienen we Hem ook met hart? En wat betekent dat?
Eigenlijk kan dat in één woord gezegd worden: de gave van zichzelf.
Dat is een groot woord voor heel kleine dingen. Staat de naald van je innerlijk kompas gericht op jezelf of op de ander? Dat zit al in de manier waarop je de andere aankijkt, in je blik, je glimlach, je handdruk, je attentie, je dienstbetoon, je werk, in de manier waarop je een beroepstaak invult.
Zelfgave is bereid zijn tot vertrouwen, eerder dan tot wantrouwen. Die manier van in het leven staan, is ons niet aangeboren, zit niet in onze genen. We kunnen met een open hart en open handen de andere tegemoet gaan als we eerst geproefd hebben van de liefde die God ons persoonlijk toedraagt. Zich bemind weten door God, Hem durven aanspreken en zich door Hem aangesproken weten is een bron van blijdschap.
Diaken Jan Foesenek

R.K.-Lievevrouweparochie

23 augustus 2021

Meer Onderwerpen van de week:

Over tieners en jongeren

Over tieners en jongeren

Wat een leuke activiteiten en ontmoetingen maken we samen mee in de parochie! Denk aan de LievevrouweFair, waar de sfeer heel gezellig was en er voor veel mensen iets van hun gading te vinden was.

Lees meer
Vrede waarmaken in kleine daden

Vrede waarmaken in kleine daden

De geschiedenis van het christendom is als een medaille met twee kanten.
Aan de ene kant is er de boodschap van Christus: “Als men u op de ene wang slaat, bied dan ook de andere aan.” Een boodschap van geweldloze heldhaftigheid

Lees meer
Het startweekend een echt nieuw begin?

Het startweekend een echt nieuw begin?

Lieve mensen!
In het weekend van 11 en 12 september is de LievevrouweFair en starten we in alle drie de vieringen het nieuwe werkjaar. Vorig jaar kon de fair niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen en was het aantal toegestane kerkgangers minder dan nu. We hadden een tijd afgesproken op zondagmiddag om gezamenlijk de heerlijke Lievevrouwekoekjes te eten en dit vast te leggen op je mobieltje.

Lees meer