Onderwerp van de week

Heb elkaar lief!

Lieve mensen! Deze woorden komen uit de grote afscheidsrede van Jezus.

Eerst stelt hij twee handelingen: de voetwassing en het breken en delen van brood en wijn.
Dan houdt hij een grote rede.
Deze wordt vaak gekozen door bruidsparen.
Regelmatig lezen we hieruit bij een uitvaart. De taal is duidelijk en direct. Het is een goed om hier als geloofsgemeenschap bij stil te staan. Als christen wordt hopelijk ons hart geraakt door deze woorden van onze Heer.
Vanuit een fundamenteel houden van moeten we de wereld aankunnen.
Dit klinkt gemakkelijker dan de werkelijkheid doet geloven.
Rampspoed dichtbij en veraf kan ons vertrouwen doen wankelen. De Corona-Pandemie dreigt mensen lam te slaan. Niet iedere mens kan de liefdesboodschap van Jezus aan. Er kan zoveel in ons mensen omgaan wat echt houden van in de weg kan staan. Echt houden van wordt gekleurd door oprechte zorg voor elkaar. Daarom blijft de slogan: “met elkaar en voor elkaar” het goed doen. Samen mogen we werken aan onze veerkracht en vol moed bouwen aan de toekomst.
Ik hoop dat “Heb elkaar lief” het kenmerk blijft van onze inzet voor kerk en samenleving.
Vrede en Alle Goeds!
Uw pastoor Paul Verbeek

R.K.-Lievevrouweparochie

10 januari 2022

Meer Onderwerpen van de week:

Jezus deelt, en wij delen Hem

Jezus deelt, en wij delen Hem

Zondag 30 januari komt de TV-mis (op NPO2) uit onze parochiekerk OLV van Lourdes. Daar zijn we best trots op. Maar het vraagt ook een behoorlijke inspanning.

Lees meer
Luisteren …

Luisteren …

‘Het volk luisterde aandachtig naar de voorlezing van het wetboek.’ Zo klinkt het in de eerste lezing (uit het Boek Nehemia) in het komend weekend, en in het evangelie (Lucas 4)

Lees meer
Heel dope

Heel dope

De komende zondag horen we hoe Jezus gedoopt wordt in de Jordaan door Johannes de Doper. Het verhaal is ons bekend.

Lees meer