Onderwerp van de week

Jezus deelt, en wij delen Hem

Zondag 30 januari komt de TV-mis (op NPO2) uit onze parochiekerk OLV van Lourdes. Daar zijn we best trots op. Maar het vraagt ook een behoorlijke inspanning.

Er moet veel voorbereid worden, er is overleg met de mensen van de KRO, onze vieringen worden verschoven zodat het past in het rooster. Dat vraagt wat van ons allemaal.
Toch hebben we het er voor over. We delen graag al het moois dat we in onze parochie hebben. Dat mogen we niet voor onszelf houden. We willen ons geloof doorgeven aan iedereen. Delen doen we dus ook als het onszelf wat kost.
We horen dat weekend hoe de inwoners van Nazareth het moeilijk vinden Jezus te delen. Ze zijn jaloers, omdat Hij ergens anders wel wonderen doet, en niet in zijn eigen Nazareth. Maar Jezus is niet alleen gekomen voor de bewoners van zijn eigen stad, zelfs niet alleen voor zijn eigen volk. Hij is er voor iedereen, waar ook ter wereld.
Afgunst en eigenwaan weerhouden mensen van bekering en leiden tot het uitbannen van Jezus. Niet alleen in Nazareth, maar later ook in Jeruzalem.
En wij? Delen wij Hem? We bidden in elke viering niet alleen voor onszelf en onze parochie, maar ook voor alle noodlijdende mensen en heel de wereld. Zo beamen we dat Jezus gezonden is voor alle mensen. Door ons geloof te delen via een TV-mis, delen we dat met de wereld. En Hij heeft ons geleerd dat als we Hem delen, Hij er meer van maakt.
Diaken Anton Janssen

R.K.-Lievevrouweparochie

24 januari 2022

Meer Onderwerpen van de week:

Op weg naar Pinksteren …

Op weg naar Pinksteren …

Na Zijn verrijzenis had Jezus Zijn leerlingen duidelijk laten aanvoelen, dat Hij krachtig, levendig onder hen aanwezig was, maar wel op een heel andere manier dan vroeger.

Lees meer
Gebed tot de Heilige Titus Brandsma

Gebed tot de Heilige Titus Brandsma

Lieve mensen!
Afgelopen zondag 15 mei is Titus Brandsma door paus Franciscus heilig verklaard. Het raakt me en geeft me een gevoel van trots te zijn op deze pater Karmeliet uit Friesland.

Lees meer
Voorbeeld

Voorbeeld

Op zondag 15 mei wordt Titus Brandsma door Paus Franciscus in Rome heilig verklaard. Pater Titus Brandsma stond zijn hele leven bekend als een beminnelijke, geduldige en moedige man.

Lees meer