Onderwerp van de week

Levend brood

‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ bidden we in het Onze Vader, en daarmee vragen we dat ons leven goed zou zijn, dat we niets tekort zouden komen, gezond zouden zijn, in een gezond huis zouden wonen en van ons dagelijks leven zouden kunnen genieten.

Maar het blijft daar niet bij, want onze bede om ons dagelijks brood sluit ook direct aan bij wat Jezus zegt in het evangelie van komende zondag: ‘Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.’

We weten wat het betekent te eten van het levende brood dat Jezus is: dat is leven naar zijn woorden en daden van liefde, vrede en vreugde voor alle mensen. Dat is leven voor God en voor elkaar. Dat is liefhebben, dat is kunnen vergeven, dat is aandacht hebben voor ouden en zieken, voor vrienden, maar ook voor vijanden, voor buren maar ook voor mensen veraf. Dat is leven dat niet vergaat in ruzie en in pijn, maar in liefde groeit en bloeit.

In elke Eucharistieviering horen we tijdens de consecratie Jezus’ woorden van het laatste avondmaal. Van het brood zegt Hij: ‘Dit is mijn lichaam’, en van de wijn zegt Hij: ‘Dit is mijn bloed.’ En Hij zegt ook: ‘Blijf dit doen om Mij te gedenken.’
En daarmee zegt Hij: Wees als brood en wijn voor je medemensen. Brood van liefde en vrede, en wijn van vreugde, van troostende woorden, van aandacht voor geluk en ongeluk, van mens zijn onder je medemensen. Mens van vlees en bloed, die liefde brengt en vrede.
Diaken Anton Janssen

R.K.-Lievevrouweparochie

5 juni 2023

Meer Onderwerpen van de week: