Onderwerp van de week

Licht van Bethlehem in Bergen op Zoom

Lieve mensen! Het is al een aantal jaren en mooie traditie, dat een kind een licht krijgt wat ontstoken is bij de geboortegrot in Bethlehem. Het krijgt de naam vredeslicht.

Dit jaar kwam het licht aan in Wenen. Daarna werd het verspreid naar Salzburg en de eerste zaterdag van de Advent maakte het deel uit van het feest van de duizend lichten in Duitsland. Op maandag 13 december kwam het licht aan in de Andrieskerk van Balen (bisdom Antwerpen). Ik mocht een ontstoken kaars hiervan meenemen naar Bergen op Zoom. Deze brandt tot kerstavond in de pastorie. Op 24 december komt ze feestelijk binnen tijdens onze vieringen. Zo is een begin gemaakt met de verspreiding van het vredeslicht in onze stad.

Dit jaar zal het nog heel bescheiden zijn vanwege de spontane actie.
Voor het nieuwe jaar gaan we zoeken naar een passende verspreiding en kijken wie we allemaal warm kunnen maken voor de geboorte van het licht vanuit Bethlehem.
Moge dit vredeslicht een eigen getuigen worden van de vreugde om de geboorte van onze Heer Jezus in de stal van Bethlehem.

Zalig kerstfeest!
Uw pastoor Paul Verbeek

R.K.-Lievevrouweparochie

Meer Onderwerpen van de week:

Jezus deelt, en wij delen Hem

Jezus deelt, en wij delen Hem

Zondag 30 januari komt de TV-mis (op NPO2) uit onze parochiekerk OLV van Lourdes. Daar zijn we best trots op. Maar het vraagt ook een behoorlijke inspanning.

Lees meer
Luisteren …

Luisteren …

‘Het volk luisterde aandachtig naar de voorlezing van het wetboek.’ Zo klinkt het in de eerste lezing (uit het Boek Nehemia) in het komend weekend, en in het evangelie (Lucas 4)

Lees meer