Onderwerp van de week

Licht van Bethlehem in Bergen op Zoom

Lieve mensen! Het is al een aantal jaren en mooie traditie, dat een kind een licht krijgt wat ontstoken is bij de geboortegrot in Bethlehem. Het krijgt de naam vredeslicht.

Dit jaar kwam het licht aan in Wenen. Daarna werd het verspreid naar Salzburg en de eerste zaterdag van de Advent maakte het deel uit van het feest van de duizend lichten in Duitsland. Op maandag 13 december kwam het licht aan in de Andrieskerk van Balen (bisdom Antwerpen). Ik mocht een ontstoken kaars hiervan meenemen naar Bergen op Zoom. Deze brandt tot kerstavond in de pastorie. Op 24 december komt ze feestelijk binnen tijdens onze vieringen. Zo is een begin gemaakt met de verspreiding van het vredeslicht in onze stad.

Dit jaar zal het nog heel bescheiden zijn vanwege de spontane actie.
Voor het nieuwe jaar gaan we zoeken naar een passende verspreiding en kijken wie we allemaal warm kunnen maken voor de geboorte van het licht vanuit Bethlehem.
Moge dit vredeslicht een eigen getuigen worden van de vreugde om de geboorte van onze Heer Jezus in de stal van Bethlehem.

Zalig kerstfeest!
Uw pastoor Paul Verbeek

R.K.-Lievevrouweparochie

Meer Onderwerpen van de week:

Maria ten Hemelopneming

Maria ten Hemelopneming

Op 15 augustus vieren we het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming, in de volksmond ook wel Maria Hemelvaart genoemd.

Lees meer
Vrees niet!

Vrees niet!

‘Vrees niet, kleine kudde’, dit bemoedigend woord van Jezus hebben wij in deze tijd nodig als een riem onder het hart (Lc. 12, 32-48).

Lees meer
Bemint Uw vijanden!

Bemint Uw vijanden!

Lieve mensen!
Deze opdracht geeft Jezus ons in het Evangelie. De heilige Titus Brandsma wiens feest we voor het eerst op 27 juli dit jaar mogen vieren kan ons voorbeeld zijn. Deze opdracht geeft Jezus ons in het Evangelie.

Lees meer