Onderwerp van de week

Maria ten Hemelopneming

Op 15 augustus vieren we het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming, in de volksmond ook wel Maria Hemelvaart genoemd.

Het is het patroonsfeest van de bisdommen Antwerpen en Breda.
Ook in Bergen op Zoom heeft dit feest (en zeker deze datum) bijzondere betekenis. Want de eerste tientallen jaren was dit ook de datum van de jaarlijkse Maria Ommegang. Dit totdat 15 augustus geen nationale feestdag (lees; vrije dag) meer was. Daarbij komt: met een kerk (de OLV van Lourdeskerk) die Maria als patrones heeft, is elk Mariafeest van nog grotere waarde en betekenis.

Veel diakens hebben een bijzondere band met Maria. Door haar dienstbaarheid (ze zei: ‘zie de dienstmaagd des Heren’) is ze een groot voorbeeld voor hen, en dus ook voor mijzelf. Dit jaar ben ik op 15 augustus in Kevelaer, samen met vele medepelgrims uit de regio. En ik verheug me, om uitgerekend in een bedevaartsplaats, tijdens dit hoogfeest diaken van dienst te mogen zijn bij de eucharistieviering. En ik brand bij de kaarsenkapel een kaars (en waarschijnlijk nog wel een paar meer) voor ons bisdom, en onze parochie in het bijzonder.

Maria, troosteres der bedroefden, bid voor ons.

Diaken Anton Janssen

R.K.-Lievevrouweparochie

8 augustus 2022

Meer Onderwerpen van de week:

Je wordt door God bemind

Je wordt door God bemind

In de gesprekken met kinderen worden zij soms uitgenodigd om een tijdlijn te tekenen. Het is een visualisering van hun levensweg, met de aanduiding van de voornaamste gebeurtenissen.

Lees meer