Onderwerp van de week

Maria: Unieke vrouw uit Nazareth

Mogen we zoals Maria Ja zeggen tegen God en het leven. Mogen we daarom ook met elkaar en voor elkaar ons blijven houden aan de maatregelen voor ieders gezondheid om de Corona-pandemie te kunnen overwinnen.

Lieve mensen! In 2012 was ik voor de eerste keer op pelgrimstocht in het heilig land. We bezochten ook Nazareth in Galilea. Vanuit het hotel had ik een prachtig zicht op de basiliek van de aankondiging. Deze is gebouwd over het huisje waar de engel Gabriël de Blijde boodschap aan Maria heeft aangekondigd. De koepel boven het huisje is een open gekomen lelie. Je kijkt in het hart van de lelie. Heel indrukwekkend. ‘s Avonds was de kerk schitterend verlicht en ik keek diverse keren vanuit mijn raam naar het gebeuren beneden. Wat zijn de woorden van Maria veel betekenend geweest. Ze zei Ja, maar ze had ook nee kunnen zeggen. Door haar ja-woord heeft God een nieuw begin met ons mensen kunnen maken.

Wat zijn de woorden van Maria veel betekenend geweest. Ze zei onvoorwaardelijk ja op Gods aanzoek niet wetend wat dit voor haar leven zal gaan betekenen. Open en ontvankelijk ja kunnen zeggen tegen God en het leven. Wat ben je dan een vrij en bevrijd mens. Dan is het niet te verwonderen dat we de meimaand, de maand waarin alles tot groei en bloei komt, aan haar mogen toewijden. Dan is het niet verwonderlijk dat ze bij velen van ons een bijzondere plek in ons hart heeft en dat we haar kapellen en bedevaartsoorden met een bezoek willen vereren.

Ik hoop dat we in deze meimaand stil kunnen staan bij Maria, die unieke vrouw uit Nazareth. Mogen we zoals Maria Ja zeggen tegen God en het leven. Mogen we daarom ook met elkaar en voor elkaar ons blijven houden aan de maatregelen voor ieders gezondheid om de Corona-pandemie te kunnen overwinnen.

Paul Verbeek, pastoor

26 april 2021

Meer Onderwerpen van de week:

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

Elk jaar vieren we met blijdschap Kerstmis, de komst van Jezus onder zijn volk. Elk jaar wensen we elkaar ook een zalige hoogfeest toe op Hemelvaartsdag, en brengen we in herinnering dat die zelfde Jezus zijn volk weer verliet.

Lees meer
Blijf dit doen

Blijf dit doen

Komend weekend zijn de eerste vieringen van de Eerste Heilige Communie (EHC) in de OLV van Lourdeskerk. Het boek dat de kinderen gebruiken in de voorbereiding op de EHC heet: Blijf dit doen. Het zijn de woorden van Jezus die Hij zegt tegen zijn leerlingen bij de viering van het Laatste Avondmaal. Met hun deelname aan de EHC doen de kinderen dus wat Jezus niet alleen tegen zijn leerlingen, maar ook tegen ons allemaal zegt: “Blijf dit doen om mij te gedenken”.

Lees meer
Handen schudden

Handen schudden

Gezond eten, op tijd uitrusten. En, je handen ontsmetten en maskers dragen. Op weg naar de dag dat ik Renske kan leren hoe ze handen moet schudden om zich voor te stellen!

Lees meer