Onderwerp van de week

Nieuwe mogelijkheden in energievoorziening

Komend weekend lezen we het verhaal van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging (Joh. 6, 1-15). Dit evangelie lezend kunnen we het woordje brood vervangen door fossiele brandstoffen. Deze betekenen vandaag wat brood betekende voor de landelijke bevolking van het toenmalige Israël.

Brood was voor hen levensnoodzakelijk. Onze energievoorziening en onze economie draait op fossiele brandstoffen.
Nu komen we langzaam tot het besef dat fossiele brandstoffen ook nog eens zeer schadelijk zijn voor het klimaat. Wij hebben een grens overschreden.
We zijn als de mensen die mogen plaats nemen op het grasveld aan het meer van Genesareth, vertrouwend zonder te zien. Vertrouwend dat alles goed komt. En eigenlijk is dat niet zo raar want het verleden leert ons dat elk probleem uiteindelijk toch naar een oplossing gaat, meer nog, dat elk probleem en elke crisis oorzaak is van vooruitgang.
Zijn er dan geen grenzen aan ons vertrouwen? Is een gelovig mens dan blind in zijn vertrouwen? Nee, gelovig zijn is vertrouwen maar ook zich verantwoordelijk weten.
Geloven is niet passief ondergaan.
Als de mensen Jezus tot koning willen uitroepen, dan trekt Hij zich in de bergen terug, helemaal alleen en verdwijnt Hij. Voor de volgende maaltijd zullen ze zelf moeten zorgen. Ook in de energievoorziening zal de mens moeten zoeken naar nieuwe mogelijkheden en zorgen voor een rechtvaardige verdeling. Laat dit evangelie over ons komen als een glimlach van God die ons geruststelt, dat Hij op gepaste tijden ingrijpt maar dan ook weer verdwijnt. Hij heeft nu eenmaal zijn wereld aan onze handen toevertrouwd.
Diaken Jan Foesenek

R.K.-Lievevrouweparochie

19 juli 2021

Meer Onderwerpen van de week:

Over tieners en jongeren

Over tieners en jongeren

Wat een leuke activiteiten en ontmoetingen maken we samen mee in de parochie! Denk aan de LievevrouweFair, waar de sfeer heel gezellig was en er voor veel mensen iets van hun gading te vinden was.

Lees meer
Vrede waarmaken in kleine daden

Vrede waarmaken in kleine daden

De geschiedenis van het christendom is als een medaille met twee kanten.
Aan de ene kant is er de boodschap van Christus: “Als men u op de ene wang slaat, bied dan ook de andere aan.” Een boodschap van geweldloze heldhaftigheid

Lees meer
Het startweekend een echt nieuw begin?

Het startweekend een echt nieuw begin?

Lieve mensen!
In het weekend van 11 en 12 september is de LievevrouweFair en starten we in alle drie de vieringen het nieuwe werkjaar. Vorig jaar kon de fair niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen en was het aantal toegestane kerkgangers minder dan nu. We hadden een tijd afgesproken op zondagmiddag om gezamenlijk de heerlijke Lievevrouwekoekjes te eten en dit vast te leggen op je mobieltje.

Lees meer