Onderwerp van de week

Sta op!

Lieve mensen! Dit thema staat centraal in de Paastijd in onze parochie. We mochten het Triduüm en Pasen voor het eerst na 2 jaar zonder beperkingen vieren en dat voelde heel goed.

Nu met Beloken Pasen kijken we even terug.
Pasen is het grote feest van de opstanding. Jezus is uit de dood opgestaan. De lichamelijke dood is immers de grootste vijand van ons mensen. Niemand kan hieraan ontsnappen. De opstanding, de verrijzenis biedt ons ultieme hoop en maakt andere mensen van ons.
De mens van Pasen is andere dan de mens voor Pasen.
Met Pasen worden we nieuwe mensen. We leggen de oude mens van ons af. Immers de dood is tenietgedaan: Jezus is opgestaan uit het graf.
Juist nu in deze onzekere tijden vol oorlogsgeweld hebben we nood aan hoop die leven doet.
Met Jezus opstaan is kiezen voor het leven en je inzetten dat geen mensenkind verloren gaat.
Daarom kunnen we niet rusten voordat we al onze krachten hebben gegeven om ons in te zetten voor de vrede dichtbij en wereldwijd. We denken nu in het bijzonder aan Oost Europa. Op 24 april vieren de Oosterse Kerken hun Paasfeest.

Het is ontroerend hoe de mensen daar opstaan voor hun land, hun vrijheid, de vrede.
De bloemen – en Paasgroet groet die ik namens de Caritas van onze parochie en Bloemist Igor mocht brengen aan de Vluchtelingen in Avondvrede deed hen goed. Er verscheen een glimlach op het gezicht. Dat raakte me diep.
We kunnen heel wat leren van de veerkracht onze gasten uit de Oekraïne.
Zij staan op voor het leven!
Moge ook wij opstaan en kiezen voor het leven!
Zalige Paastijd! ( Deze duurt tot Pinksteren)
Uw pastoor Paul Verbeek

R.K.-Lievevrouweparochie

19 april 2022

Meer Onderwerpen van de week:

Op weg naar Pinksteren …

Op weg naar Pinksteren …

Na Zijn verrijzenis had Jezus Zijn leerlingen duidelijk laten aanvoelen, dat Hij krachtig, levendig onder hen aanwezig was, maar wel op een heel andere manier dan vroeger.

Lees meer
Gebed tot de Heilige Titus Brandsma

Gebed tot de Heilige Titus Brandsma

Lieve mensen!
Afgelopen zondag 15 mei is Titus Brandsma door paus Franciscus heilig verklaard. Het raakt me en geeft me een gevoel van trots te zijn op deze pater Karmeliet uit Friesland.

Lees meer
Voorbeeld

Voorbeeld

Op zondag 15 mei wordt Titus Brandsma door Paus Franciscus in Rome heilig verklaard. Pater Titus Brandsma stond zijn hele leven bekend als een beminnelijke, geduldige en moedige man.

Lees meer