Onderwerp van de week

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

Elk jaar vieren we met blijdschap Kerstmis, de komst van Jezus onder zijn volk. Elk jaar wensen we elkaar ook een zalige hoogfeest toe op Hemelvaartsdag, en brengen we in herinnering dat die zelfde Jezus zijn volk weer verliet.

Hoe kun je nu blij zijn wanneer iemand weggaat, van wie je houdt, iemand weggaat die van jou houdt!? En dan nog wel weggaat voorgoed … Daar is maar één verklaring voor te geven: dat er tussen het moment van komen en van weer weggaan bijzondere dingen gebeurd zijn. Sommige mensen laten sporen na. Jezus was zo iemand. Wat Hij vertelde en voorleefde – in zijn woorden én in zijn daden – maakten indruk.
Toen Hij voor altijd terugkeerde naar zijn Vader deed Hij een bijzondere belofte: ‘de Geest die Mij gestuwd heeft, zal ook jullie ten deel vallen, zodat je kunt denken en doen zoals Ik het heb voorgedaan.’
Zo wil de Vader het: dat het niemand aan de kracht ontbreekt om het goede te doen, ook wanneer dat moeilijk is. De verstomming omwille van Jezus’ heengaan nagelde de leerlingen aan de grond, maar ze zal met Pinksteren plaats maken voor stuwkracht.
Daarom is de viering van Hemelvaart een belangrijk scharniermoment tussen ontgoocheling en nieuwe kracht. Een scharniermoment, zoals er wel meer voorkomen
in het leven van elk van ons.

Jan Foesenek, diaken

10 mei 2021

Meer Onderwerpen van de week:

Maria Ommegang film

Maria Ommegang film

Komend weekend zijn de opnames voor de film van de Maria Ommegang. In de film zijn twaalf verschillende scènes uit de Ommegang te zien, waaronder de zeven vreugdes van Maria. Ik ben vereerd dat ik gevraagd ben om ook een rol te spelen.

Lees meer
Verlangen…

Verlangen…

In de kerk is de ‘tijd door het jaar’ aangebroken. De Paastijd is voorbij, de eerstecommunievieringen, Pinksteren en de hoogfeesten die daar vlak na komen zijn achter de rug. We keren terug naar de normale tijd, de kleur in de liturgie is weer groen. We zijn weer in onze normale rompstand terug.

Lees meer