Onderwerp van de week

Uitkijken!

Uitkijken heeft een dubbele betekenis: zowel uitzien naar, als opletten en alert zijn. In deze coronatijd herkennen we dat. We zijn alert op wat we doen, we houden afstand en rekening met elkaar. Maar we kijken ook uit naar het einde van corona. Door corona ervaren we dagelijks de dubbele betekenis van ‘uitkijken’.

Komende zondag begint het nieuwe kerkelijk jaar met de advent. De advent kenmerkt zich met het thema uitkijken. We denken hierbij spontaan aan uitkijken naar Kerstmis. Verwachtingsvol beleven we de adventsperiode als een bezinnende tijd als voorbereiding op Kerstmis. We steken adventskaarsen aan, en voor de kinderen is er de adventskalender met lekkers.

Maar de andere betekenis van ‘uitkijken’, het opletten en alert zijn, hoort ook bij de advent! Want Jezus vraagt ons alert te zijn en ons voor te bereiden op Zijn komst. Niet alleen Zijn komst bij de geboorte die we met Kerstmis vieren. We weten wanneer dat is en -menselijk als we zijn- stellen ons daar op in. De komende tijd plannen we nauwkeurig vol, tot aan Kerstmis. Maar Hij zal ook terugkeren bij het einde der tijden. En wanneer dat is, weet geen mens. Daarom moeten we alert zijn.

Maar zijn we dat, alert? Zijn we klaar als Hij komt? Of denken we: het zal zo’n vaart niet lopen, het zal mijn tijd wel duren? Laten we ons, met de ervaring van corona in ons achterhoofd, dubbel voorbereiden op Kerstmis: Uitkijken geblazen!
Diaken Anton Janssen – R.-K. Lievevrouweparochie

R.K.-Lievevrouweparochie

22 november 2021

Meer Onderwerpen van de week:

Lieve mensen!

Lieve mensen!

Als u dit leest, ben ik op pelgrimstocht naar Rome en Assisi. Ik hoop het Franciscusfeest te mogen vieren in Assisi dit jaar. Daarom wil ik nu stil staan bij deze bijzondere heilige.

Lees meer
Vergeving

Vergeving

“Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven”. Hoe vaak heb jij die regel uit het Onze Vader al gebeden?

Lees meer