Onderwerp van de week

Voorbeeld

Op zondag 15 mei wordt Titus Brandsma door Paus Franciscus in Rome heilig verklaard. Pater Titus Brandsma stond zijn hele leven bekend als een beminnelijke, geduldige en moedige man.

Zijn vele activiteiten voor kerk en samenleving, zijn principiële verzet tegen het nazisme en zijn martelaarsdood in het concentratiekamp Dachau getuigen van zijn rotsvaste geloof en intense betrokkenheid met medemensen. Hij was een inspiratiebron voor velen.

In onze tijd heeft het woord ‘heilig’ een negatieve klank gekregen. Kijk maar naar uitdrukkingen als ‘heilig boontje’ of ‘ik ben ook niet zo’n heilige’. Maar het idee dat heiligen nooit iets fout hebben gedaan klopt natuurlijk niet. Ze zijn ook gewoon mens. In plaats van het woord ‘heilig’ negatief te bekijken, kunnen we het ook anders zien. Alle heiligen hebben iets gedaan in hun leven wat voor ons een voorbeeld kan zijn. Waar wij, jij en ik, een voorbeeld aan kunnen nemen.

Het is toeval (of juist niet) dat Jezus in het evangelie van komend weekeinde zegt: “Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.”

Titus Brandsma heeft zeker begrepen wat Jezus daarmee bedoelde. Laten we dan ook een voorbeeld nemen aan hem en alle andere heiligen, en zo zelf een voorbeeld voor anderen worden.

Diaken Anton Janssen

R.K.-Lievevrouweparochie

9 mei 2022

Meer Onderwerpen van de week:

Kom overeind

Kom overeind

Ze gelooft er niet meer in. Al zoveel mensen gesproken, verhalen gezocht, maar het lukt haar maar niet om het goed op te schrijven. Journaliste Chris heeft last van faalangst.

Lees meer
Ziende blind

Ziende blind

Komende zondag horen we het evangelieverhaal over Jezus die een blinde geneest. De Farizeeën worden boos op Jezus en geloven niet dat Hij een wonder kan verrichten. In dit verhaal wil de evangelist Johannes ons leren dat er twee verschillende manieren zijn om naar Jezus te kijken. En die zijn niet beide even waardevol!

Lees meer