Onderwerp van de week

Voorbeeld

Op zondag 15 mei wordt Titus Brandsma door Paus Franciscus in Rome heilig verklaard. Pater Titus Brandsma stond zijn hele leven bekend als een beminnelijke, geduldige en moedige man.

Zijn vele activiteiten voor kerk en samenleving, zijn principiële verzet tegen het nazisme en zijn martelaarsdood in het concentratiekamp Dachau getuigen van zijn rotsvaste geloof en intense betrokkenheid met medemensen. Hij was een inspiratiebron voor velen.

In onze tijd heeft het woord ‘heilig’ een negatieve klank gekregen. Kijk maar naar uitdrukkingen als ‘heilig boontje’ of ‘ik ben ook niet zo’n heilige’. Maar het idee dat heiligen nooit iets fout hebben gedaan klopt natuurlijk niet. Ze zijn ook gewoon mens. In plaats van het woord ‘heilig’ negatief te bekijken, kunnen we het ook anders zien. Alle heiligen hebben iets gedaan in hun leven wat voor ons een voorbeeld kan zijn. Waar wij, jij en ik, een voorbeeld aan kunnen nemen.

Het is toeval (of juist niet) dat Jezus in het evangelie van komend weekeinde zegt: “Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.”

Titus Brandsma heeft zeker begrepen wat Jezus daarmee bedoelde. Laten we dan ook een voorbeeld nemen aan hem en alle andere heiligen, en zo zelf een voorbeeld voor anderen worden.

Diaken Anton Janssen

R.K.-Lievevrouweparochie

9 mei 2022

Meer Onderwerpen van de week:

Op weg naar Pinksteren …

Op weg naar Pinksteren …

Na Zijn verrijzenis had Jezus Zijn leerlingen duidelijk laten aanvoelen, dat Hij krachtig, levendig onder hen aanwezig was, maar wel op een heel andere manier dan vroeger.

Lees meer
Gebed tot de Heilige Titus Brandsma

Gebed tot de Heilige Titus Brandsma

Lieve mensen!
Afgelopen zondag 15 mei is Titus Brandsma door paus Franciscus heilig verklaard. Het raakt me en geeft me een gevoel van trots te zijn op deze pater Karmeliet uit Friesland.

Lees meer
Cadeautjes

Cadeautjes

Komende zondag vieren we Moederdag. En bij Moederdag horen cadeautjes.

Lees meer