Onderwerp van de week

Vrees niet!

‘Vrees niet, kleine kudde’, dit bemoedigend woord van Jezus hebben wij in deze tijd nodig als een riem onder het hart (Lc. 12, 32-48).

De volgelingen van Jezus waren inderdaad maar een kleine kudde. Na een korte periode van begeestering, zegt het evangelie, dat veel leerlingen Hem verlieten. Jezus moet dat heel erg gevonden hebben; de mensen sloten hun hart voor Zijn Blijde Boodschap en verwachtten van Hem alleen brood en wonderen. Daartoe had zijn Vader Hem niet gezonden en Hij vertrouwt zijn Vader. Van zijn apostelen verlangde Hij hetzelfde vertrouwen.

Wij zijn gewend geweest aan een triomfale Kerk die gezag had in de maatschappij. Wij hebben overvolle kerken gekend met rijke liturgische vieringen; een overvloed van priesters en religieuzen met een machtig sociaal dienstbetoon. Nu daarentegen wankelen al die structuren van deze Kerk. De geloofszekerheid is ver te zoeken, en zelfs de tot nu toe trouwe kerkgangers laten verstek gaan bij de weekendvieringen.
Velen vragen zich angstig af: hoe moet dat verder? Ook voor hen geldt de boodschap van Jezus: “Vrees niet!” Wie echt gelooft, zei Paus Johannes XXIII, beeft niet. Integendeel, juist in deze tijd moet de Kerk het grote verhaal van de christelijke hoop herschrijven en duidelijk maken dat Jezus bij zijn Kerk zal zijn: nu net als toen, en ook in de toekomst. Zo mogen wij ons niet defensief opstellen tegenover al wat nieuw en groeiend is.

De Kerk kent zeker niet haar einde, integendeel zij zal nu én in de toekomst een bijzondere taak te vervullen hebben. Zij zal voor velen een hoopgevende en een ondersteunende gemeenschap zijn. Uiteindelijk is Jezus onze hoop en wie van de hoop kan leven, vreest nooit!
Diaken Jan Foesenek

R.K.-Lievevrouweparochie

1 augustus 2022

Meer Onderwerpen van de week:

Bemint Uw vijanden!

Bemint Uw vijanden!

Lieve mensen!
Deze opdracht geeft Jezus ons in het Evangelie. De heilige Titus Brandsma wiens feest we voor het eerst op 27 juli dit jaar mogen vieren kan ons voorbeeld zijn. Deze opdracht geeft Jezus ons in het Evangelie.

Lees meer