Onderwerp van de week

Woestijn-of toch niet?

De commercie lijkt steeds meer vat op ons leven te krijgen. Ook in de laatste maanden van het jaar worden de christelijke feesten steeds meer overschaduwd door feesten of varianten die primair de commercie lijken te dienen. Denk hierbij aan Halloween, Black Friday en zelfs Sinterklaas en Kerstmis.

Het gelovig leven wordt steeds verder naar de rand verschoven, steeds meer naar onvruchtbare grond. We hebben nood aan mensen zoals Johannes de Doper. Hij zoekt de woestijn op en roept daar mensen op om zicht te bekeren; zich om te keren naar God en Jezus. De woestijn lijkt in eerste instantie een niet zo gelukkig gekozen locatie. Veel mensen mijden de woestijn; er is daar immers niets te vinden, het lijkt onvruchtbare grond. Waarom zou je vrijwillig naar zo’n afgelegen en troosteloze plaats gaan?

Maar Jezus zelf, mijdt de woestijn niet. Ook daar kunnen we Hem ontmoeten; soms heel direct. Leven in de woestijn kan een grote beproeving voor ons zijn, maar kan tevens iets blootleggen in ons leven, namelijk onze kleinheid, kwetsbaarheid en uiteindelijke afhankelijkheid van anderen. Eenmaal losgeweekt van onze vaak materialistische instelling krijgen we dan oog voor diepere levensvragen, met name over het eigenlijke doel van ons leven. En dit is dat we bij God uitkomen.

Ik hoop dat het ons lukt iets van God en Jezus te (blijven) zien, ook tussen de commerciële feesten door. Want ook in een woestijn kan, met een weinig water, een prachtige bloemenzee ontstaan. Dan had Johannes het misschien toch goed gezien.

Diaken Anton Janssen

R.K.-Lievevrouweparochie

29 november 2021

Meer Onderwerpen van de week:

Jezus deelt, en wij delen Hem

Jezus deelt, en wij delen Hem

Zondag 30 januari komt de TV-mis (op NPO2) uit onze parochiekerk OLV van Lourdes. Daar zijn we best trots op. Maar het vraagt ook een behoorlijke inspanning.

Lees meer
Luisteren …

Luisteren …

‘Het volk luisterde aandachtig naar de voorlezing van het wetboek.’ Zo klinkt het in de eerste lezing (uit het Boek Nehemia) in het komend weekend, en in het evangelie (Lucas 4)

Lees meer