Op 3 februari vieren we de Heilige Blasius

door | jan 27, 2021 | Nieuws | 0 Reacties

In de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes is er op deze woensdag ’s morgens om 09.00 uur een Eucharistieviering met Blasiuszegen. Voor deze viering dient u te reserveren. Dit kan op telefoonnummer 0164 234867 op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.
De heilige Blasius

De heilige Blasius leefde in de vierde eeuw en was bisschop van Sebaste in Armenië. De legende zegt dat hij als martelaar in de gevangenis een kind gezegend en gered heeft dat aan een keelziekte leed.
Zijn verering heeft zich in de middeleeuwen over de hele kerk verspreid.
De Blasiuszegen herinnert ons aan de voorspraak van martelaren, die ook onze voorsprekers zijn voor lichamelijke gezondheid.

De Blasiuszegen

Op zijn feestdag ontvangen de gelovigen na de Eucharistieviering, die dat wensen de Blasiuszegen.
Deze zegen is bedoeld volgens een middeleeuwse traditie ter voorkoming van keelaandoeningen en andere kwalen.

Voordat de zegen gegeven wordt, zegenen we de kaarsen met het volgende gebed:

Onze hulp is in de naam van de Heer.
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Laat ons bidden.
God, onze Vader, Heer van alle leven,
wij prijzen en zegenen U en vragen U:
zegen deze kaarsen en schenk hulp aan allen
die op de feestdag van de heilige Blasius
hier bijeen zijn gekomen.
Behoed hen voor ziekte en zonde
en leid hen ongedeerd door alle gevaren van het leven.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer.
Amen.

De kaarsen worden met wijwater besprenkeld.

Als men naar voren komt houdt de priester of de diaken de twee kaarsen kruisgewijze onder de kin en tegen de keel van de gelovige en spreekt daarbij deze zegen uit met de woorden:

Moge de Heer u behoeden voor keelziekte en voor alle kwaad
op voorspraak van de heilige Blasius.
Moge God u zegenen, de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Pastoor Paul Verbeek

Meer interessante berichten: