Parochienieuws week 1

door | jan 5, 2022 | Nieuws | 0 Reacties

Lees hier het laatste nieuws uit de parochie
Uit de agenda

Kerststallententoonstelling
Op woensdag 8 december is de Kerststallententoonstelling in de St.-Gertrudiskerk geopend. De tentoonstelling blijft tot 8 januari 2022 in deze kerk. De tentoonstelling kan voor en
na de vieringen worden bezocht en tijdens de openingsuren van SBM (kijk daarvoor op hun website stadsgidsen Bergen op Zoom)
Noveen Laudato Si’
Met ingang van woensdag 5 januari bidden we in de parochie de Noveen Laudato Si’. Dat is de Noveen die ons wijst op de bescherming van onze schepping. Niets is actueler in onze tijd van de verbetering van het milieu en de transitie van fossiele brandstoffen naar schone energie. Maar het gaat ook om ons eigen gedrag, hoe wij omgaan met de natuur en hoe wij mensen omgaan met elkaar. Dat wij hierover nadenken in het begin van het nieuwe jaar en bidden voor een beter milieu op onze aarde. Deze Noveen kan worden gedownload op onze website en worden verkregen in gedrukt formaat op ons Parochiecentrum.
Reserveren vieringen
Reserveren Lourdeskerk: elke werkdag tussen 09.30 uur en 11.30 uur: tel.: 0164 234 867
Reserveren voor de St.-Gertrudiskerk: elke werkdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 15.30 uur behalve op vrijdagmiddag: tel.: 0164 233 574
Reserveren voor de Sint Catharinakapel: tel.: 0164 244 983
Zaterdagavondviering OLV van Lourdeskerk
De viering om 17.00 uur is verplaatst naar 15.30 uur.
ReliVisie
Vrijdag 14 januari uitzending ReliVisie op ZuidWest TV om 10.00 uur.
Sacrament van het Heilig Vormsel
Zaterdag 15 januari 15.00 uur ontvangen de jongeren het Sacrament van het Heilig Vormsel in de St.-Gertrudiskerk. Vormheer is vicaris Wiel Wiertz en samen met diaken Anton Janssen gaat hij voor in de Eucharistieviering.
Gebedsweek
Van zondag 16 tot en met 23 januari is de jaarlijkse Week van gebed voor de eenheid van de christenen. Het thema dit jaar is : ‘Licht in het duister’. Centraal staat het Bijbelgedeelte uit het Matteus-evangelie over de bijzondere ster van Bethlehem. Aan deze Week van gebed voor eenheid doen wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren zij onderlinge verwantschap. Tegelijkertijd tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Ook in Bergen op Zoom is er iedere jaar aandacht voor deze gebedsweek, verzorgd door de Raad van Kerken Bergen op Zoom. Er is een oecumenische viering op zondag 16 januari om 10.00 uur in de Ontmoetingkerk rond dit thema. Voorgangers zijn ds Wim Lolkema en diaken Jan Foesenek. Vanwege de corona-maatregelen zijn er geen samenkomsten dit jaar. Wel sporen we u aan thuis te bidden voor alle christenen wereldwijd en voor de hele samenleving.
Gildemis
Zaterdag 22 januari Gildemis om 13.30 uur in de St.-Gertrudiskerk met als voorgangers pastoor Paul Verbeek en diaken Jan Foesenek.
Peuter-/kleuterkerk en KinderWoordDienst
Vanwege de geldende coronamaatregelen gaan de geplande Peuter-/kleuterkerk vieringen en de KinderWoordDiensten voorshands niet door.
Terugkomvieringen dopelingen
Op zondagmiddag 23 januari zijn er twee terugkomvieringen voor de dopelingen van het jaar 2021 om 13.30 uur in de OLV van Lourdeskerk en om 15.00 uur in de St.-Gertrudiskerk. Ouders/verzorgers ontvangen een schriftelijke uitnodiging. Aan het eind van de vieringen kan de doopvis mee naar huis worden genomen
Bisschoppen voeren een aantal coronamaatregelen opnieuw in
De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk en uit te breiden. Dit geldt in ieder geval tot 14-1-2022.-
Er mogen na 17.00 uur geen kerkelijke activiteiten meer zijn in de kerken en in de parochie.
(Digitale bijeenkomsten na 17.00 uur zijn wel toegestaan.)

 • Reserveren is voor alle weekendvieringen verplicht.
 • Per viering mogen er 50 kerkbezoekers zijn exclusief personeel.
 • Gelovigen moeten tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand houden.
 • Ook moeten ze een mondkapje dragen wanneer ze zich verplaatsen in de kerk of kapel waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden.
 • Het koffiedrinken c.a. in de kerk is niet toegestaan.
 • Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.
 • Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en ook koren mogen blijven zingen met vier zangers.
 • Koren wordt echter nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren en te zingen in grote ruimtes (kerken).
 • Ook koorleden moeten net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand houden.
 • Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities overheid.
 • De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.
De opbrengst van de collectes met Kerstmis

De opbrengst van de Kerstcollectes bedraagt € 2.062,62, waarvan € 664,50 digitaal via GIVT.
Heel hartelijk dank voor uw gaven!

Overleden

Deze week zijn er geen overledenen te melden vanuit onze parochie.

Meer interessante berichten:

Noveen Sint Jozef

Noveen Sint Jozef

Met ingang van zondag 23 januari bidden we in de parochie de Noveen tot Sint-Jozef. Deze Noveen met o.a. foto’s van fraaie glas beschilderde ramen uit Frankrijk over het leven van Sint-Jozef is een bijzondere uitgave! De Noveen kan overigens ook weer worden gedownload op onze website en worden verkregen in gedrukt formaat bij ons Parochiecentrum.

Lees meer