Parochienieuws week 29

door | jul 21, 2021 | Nieuws | 0 Reacties

Lees hier het laatste nieuws uit de parochie. Met de agenda, opbrengsten, de collecte voor Valkenburg en de naam van de overledene.
Opbrengsten

De collecte voor parochie, vicariaat en bisdom bracht € 394,21 op. Hartelijk dank voor je bijdrage.

Collecte voor Valkenburg

In de gezinsvieringen is gecollecteerd voor de nood van de de H.H. Nicolaas en Barbara in het centrum van Valkenburg, die ook getroffen zijn door het water. Je kunt voor dat doel ook bijdrage door een gift over te maken op NL 33 INGB 0001 0692 39 ten name van Lievevrouweparochie Bergen op Zoom onder vermelding van “Valkenburg”. Veel dank voor je bijdrage!

Uit de agenda

LieveVrouweFair
In het startweekend voor het nieuwe werkjaar is er op zaterdag 11 september en zondag 12 september de LieveVrouweFair in de tuin van het Parochiecentrum. Zie voor meer informatie, verderop op de website/ in de nieuwsbrief.     

Barbecue jongeren The Next Step
Vrijdag 23 juli 18.30 uur barbecue in de tuin van het Parochiecentrum. Ook jongeren tussen 16 en 30 jaar, die nog geen lid zijn, zijn welkom. Meld je aan bij pastor Fredi Hagedoorn

Overleden

Woensdag 21 juli namen we in de St.-Gertrudiskerk afscheid van Louis Schuurbiers, weduwnaar van Paulien Franken. Hij overleed donderdag 15 juli op 86-jarige leeftijd en woonde in de Belvedèrestraat.

Nieuwsbrief in de vakantie

De digitale nieuwsbrief zal wekelijks blijven verschijnen in de zomervakantie.

Meer interessante berichten:

Versoepeling coronamaatregelen

Versoepeling coronamaatregelen

Vanaf zaterdag 2 oktober versoepelen we de coronamaatregelen in onze kerken, volgens het besluit van de Nederlandse bisschoppen. We laten de anderhalve meter los en opgeven en registreren is niet meer nodig.

Lees meer