Parochienieuws week 30

door | jul 28, 2021 | Nieuws | 0 Reacties

Lees hier het korte nieuws uit de parochie.
Opbrengsten

De collecte voor parochie, vicariaat en bisdom bracht € 287,96 op. De extra collecte voor de door watersnood getroffen HH Nicolaas en Barbara parochie in Valkenburg bracht € 645,- op. Aan extra giften kwam er € 229,- binnen. Veel dank voor ieders bijdrage!

Uit de agenda

Als het weer het toelaat is er aanstaande zondag 1 augustus opnieuw koffie drinken na de zondagsviering van 11.00 uur. De ontmoeting vindt buiten op het kerkplein voor de OLV van Lourdeskerk plaats.

Op zaterdag 14 en zondag 15 augustus zullen we in beide kerken het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming feestelijk vieren (zie afbeelding). In de volgende nieuwsbrieven lees je er meer over.

Overleden

Vrijdag 30 juli nemen we in de OLV van Lourdeskerk afscheid van Piet Bakx, weduwnaar van Jo Verdult. Hij overleed maandag 26 juli op 93-jarige leeftijd en woonde in het Nieuwe ABG.

Meer interessante berichten:

Versoepeling coronamaatregelen

Versoepeling coronamaatregelen

Vanaf zaterdag 2 oktober versoepelen we de coronamaatregelen in onze kerken, volgens het besluit van de Nederlandse bisschoppen. We laten de anderhalve meter los en opgeven en registreren is niet meer nodig.

Lees meer