Parochienieuws week 31

door | aug 3, 2022 | Nieuws | 0 Reacties

Lees hier het laatste nieuws van de parochie
Uit de agenda

Noveen tot de H. Franciscus van Assisi
Met ingang van woensdag 3 augustus 2022 bidden we in de parochie de Noveen tot Sint Franciscus van Assisi. We bidden de noveen voor het stoppen van het coronavirus op onze aarde en voor de vrede in Oekraïne. Deze Noveen kan worden gedownload op onze website en worden verkregen in gedrukt formaat bij ons Parochiecentrum.
Orgelbespelingen op zaterdagmiddag
Zaterdagmiddag “wandelconcert”, orgelbespelingen in de St.-Gertrudiskerk van 13.15 uur tot 14.00 uur. De toegang is vrij. In alle rust op een zitplaats naar keuze, of tijd nemend de kerk met zijn inventaris rondwandelend bekijken of een tentoonstelling bezoekend kunt u genieten van orgelspel. Komende weken uit het land diverse bekende organisten. Achtereenvolgens: 6 augustus Margreeth de Jong (Middelburg), 13 augustus Corné Jopse (Sint-Maartensdijk). Hartelijk welkom!
Caritascollecte zondag 7 augustus
De maandelijkse Caritascollecte is dit weekend en de bijzondere bestemming van deze collecte betreft de bijdrage aan de noden van armen in de Lievevrouweparochie.
KRO mis op 7 augustus
Op zondag 7 augustus is de mis in de OLV van Lourdeskerk om 10.00 uur, met als voorganger pastoor Paul Verbeek. Het Samenzangkoor verzorgt de muzikale ondersteuning. De kerktijd is dus aangepast! Deze mis wordt rechtstreeks uitgezonden door de KRO.
Geloofsgesprek
Voorafgaand aan de KRO mis wordt om 09.45 uur een geloofsgesprek met pastor Fredi Hagedoorn over de Maria Ommegang uitgezonden.
Geen viering op 6 augustus
Vanwege de voorbereidingen voor de KRO mis vervalt de zaterdagviering van 17.00 uur op 6 augustus in de OLV van Lourdeskerk en ook geen viering om 17.00 uur in de St.-Gertrudiskerk.
Zondagviering voor Vietnamese en Poolse gemeenschap
Zondag 14 augustus 14.00 uur Vietnamese viering en om 18.00 uur een viering voor de Poolse gemeenschap. Beide vieringen in de OLV van Lourdeskerk.
Viering Maria Tenhemelopneming
Maandag 15 augustus vieren we het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming in een Eucharistieviering om 19.00 uur in de OLV van Lourdeskerk. Voorgangers pastoor Paul Verbeek en diaken Jan Foesenek.
LievevrouweFair 2022
Zaterdag én zondag 3 en 4 september in de tuin van het Parochiecentrum net als vorig jaar in tweedaagse vorm de LievevrouweFair. Weer in alle opzichten verrassend! Op zaterdag van 14.00 – 16.00 uur en op zondag van 12.30 – 16.30 uur. In veel aspecten is het een uitgebreide versie: meer speciale dingen te koop, meer activiteiten en meer aandacht voor de verschillende leeftijden.
Op beide dagen livemuziek van de band The Crabtown Three. Natuurlijk weer de loterij met de zeer gewilde hoofdprijs: diner voor twee bij pastoor Paul Verbeek. De start van de verkoop van de loten is in het weekend van 20/21 en 27/28 augustus. Voor de kinderen op zondag een wedstrijd ‘wie heeft de mooist versierde fiets?’. Meer info volgt, maar de data mogen al in uw agenda.
Vacature: Koster St.-Gertrudiskerk
Om een viering goed te laten verlopen, is het nodig dat alles vooraf goed geregeld is. Zijn er voldoende kaarsen en hosties, liggen de kerkbundels klaar, is de kleding van lezenaar, altaar en kazuifel in de juiste kleur? Het zijn enkele taken van het werk van de koster voordat de viering begin en die dus ruim voor aanvang van de viering aanwezig dient te zijn om ook de lichten aan te doen en de deuren te openen voor de kerkgangers.
Voel je je betrokken bij de religieuze rituelen en kun je flexibel inspelen op snel wijzigende omstandigheden, dan is een kostersfunctie waarschijnlijk een mooie gelegenheid voor jou om mee te werken aan een goede viering in onze stadskerk.
Vacature: Werkgroep NoordZuid
In deze groep wordt aandacht gevraagd voor de relatie tussen onze eigen kerken en de kerken in ontwikkelingslanden door mensen warm te maken voor de landelijke Adventsactie en Vastenactie. Er wordt overlegd met het pastoraal team, Parochiebureau, Werkgroepen diaconie, Egidiusbeweging, Simavi en Caritas. Maar ook met het Bisdom, de Raad van Kerken en Burgerlijke overheden. In de Veertigdagentijd worden activiteiten georganiseerd, zoals de woensdagavond vastenmaaltijd.
Heb je een open houding en ben je nieuwsgierig naar het wel en wee van de ander, dan ben jij de aan gewezen persoon om de werkgroep NoordZuid te versterken.
Reageren op beide vacatures kan via het Parochiecentrum.

Overleden

Woensdag 3 augustus was in De Ark de uitvaartdienst van Rien Kommers, weduwnaar van Nelly Verswijveren. Hij overleed dinsdag 26 juli op 96-jarige leeftijd en woonde in Halsteren.

Collectes

De opbrengst van de collecte in het weekend van 23 en 24 juli 2022 was € 519,99.
Voor ieders bijdrage hartelijk dank!

Meer interessante berichten:

Verwarming OLV van Lourdeskerk

Verwarming OLV van Lourdeskerk

Piet van Schilt schrijft namens het parochiebestuur een bericht over de verwarming in de OLV van Lourdeskerk. Helaas kan hij de datum waarop de verwarming in gebruik wordt genomen, nog niet noemen.

Lees meer