Parochienieuws week 46

door | nov 17, 2021 | Nieuws | 0 Reacties

Lees hier het laatste nieuws uit de parochie
Uit de agenda

Voorbereiding Sacrament van het H. Vormsel
Donderdag 18 november voorbereidingsavond voor de vormelingen in het Cantatorium van de St.-Gertrudiskerk.
Noveen tot de Maagd der Armen (Onze Lieve Vrouw van Banneux)
Met ingang van donderdag 18 november starten we als Lievevrouwparochie met het bidden van de Noveen tot de Maagd der Armen. “Egoïstische levensstijl vergroot armoede van anderen. Armoede is het resultaat van het egoïsme van mensen en niet “het lot” of de schuld van de armen zelf”. Dat schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor de Werelddag van de Armen, die dit jaar op zondag 14 november werd gehouden. De Noveen sluit aan bij het thema van deze zondag. U kunt deze noveen weer downloaden van onze website. Ook kunt u bij het parochiecentrum (Stulemeijerlaan 8) een gedrukt exemplaar ophalen.
On the Move
Vrijdag 19 november bijeenkomst van de jongeren van On The Move in het Praathuis van de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes.
Afscheid pastor Jo Staps in de Sint Catharinakapel
Zondag 21 november neemt pastor Jo Staps als voorganger afscheid in de Sint Catharinakapel. Voor de laatste keer zal hij daar voorgaan in de viering om 09.30 uur. Wij zijn hem dankbaar dat hij zoveel jaren vele zondagen voorging in Woord en Gebed.
Lofprijs en gebedsavond
Woensdag 24 november van 19.30 – 21.00 uur Lofprijs en gebedsavond in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes.
ReliVisie
Vrijdag 26 november uitzending van Relivisie op ZuidWestTV.
Mededeling Seniorenvieringen
Op vrijdag 10 december om 13.30 uur is er een Eucharistieviering in de OLV van Lourdeskerk en op dinsdag 14 december is de Eucharistieviering in de St-Gertrudiskerk om 14.30 uur. Vanwege de coronamaatregelen is hiervoor in overleg met het pastoraal team besloten. Dit wil dus zeggen dat er geen gezellig samenzijn na de viering kan zijn zoals in eerste instantie wel de bedoeling was.
Bisschoppen voeren een aantal coronamaatregelen opnieuw in
De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk.
* Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden.
* Ook wordt gevraagd een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden.
* Het koffiedrinken c.a. in de kerk is niet toegestaan.
* Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.
* Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en ook koren mogen blijven zingen.
* Koren wordt echter nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren en te zingen in grote ruimtes (kerken).
* Ook koorleden moeten net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand houden.
* Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid. De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.

Opbrengsten

De collecte in het weekend van 6 en 7 november voor parochie, vicariaat en bisdom bedraagt € 292,70. Voor de tweede collecte voor de Katholieke Vereniging voor Oecumene is € 210,30 bijeen gebracht. De collecte met Allerzielen (2 november) bedroeg € 355,95. Hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen!

Overleden

Er zijn geen overledenen te melden in deze week.

Meer interessante berichten:

Woestijn-of toch niet?

Woestijn-of toch niet?

De commercie lijkt steeds meer vat op ons leven te krijgen. Ook in de laatste maanden van het jaar worden de christelijke feesten steeds meer overschaduwd door feesten of varianten die primair de commercie lijken te dienen. Denk hierbij aan Halloween, Black Friday en zelfs Sinterklaas en Kerstmis.

Lees meer
Geloofsgesprek parochies Brabantse Wal

Geloofsgesprek parochies Brabantse Wal

Doe mee, kom in beweging! Dat is de uitnodiging van paus Franciscus aan ons allemaal in voorbereiding op de bisschoppensynode van 2023. Graag nodigen wij je daarom uit om deel te nemen aan een geloofsgesprek.

Lees meer