Parochienieuws week 47

door | nov 24, 2021 | Nieuws | 0 Reacties

Lees hier het laatste nieuws uit de parochie
Uit de agenda

KinderWoordDienst
In de Advent is er op elke zondag om 11.00 uur in de OLV van Lourdeskerk KinderWoordDienst.
Zondag 28 november, zondag 5 december, zondag 12 december en zondag 19 december.
Kerststallententoonstelling
Vanaf 8 december is er in de Sint-Gertrudiskerk een Kerststallententoonstelling.
Op deze dag wordt om 16.00 uur de tentoonstelling geopend.
De tentoonstelling is tot begin januari 2022 te bezichtigen.
Maria die de knopen ontwart
Woensdag 8 december Eucharistieviering 19.00 uur in de St.-Gertrudiskerk met het pastoraal team als voorgangers. Paus Franciscus heeft een speciale devotie tot Maria die de knopen ontwart. Ook wij mogen met onze zorgen en noden bij Maria komen. In deze bijzondere viering wordt ieder uitgenodigd om in een wit lint één of meerdere knopen te leggen.
ReliVisie
Vrijdag 26 november uitzending van ReliVisie op ZuidWestTV.
Mededeling Seniorenvieringen
Op vrijdag 10 december om 13.30 uur is er een Eucharistieviering in de OLV van Lourdeskerk en op dinsdag 14 december is de Eucharistieviering in de St-Gertrudiskerk om 14.30 uur. Vanwege de coronamaatregelen is hiervoor in overleg met het pastoraal team besloten. Dit wil dus zeggen dat er geen gezellig samenzijn na de viering kan zijn zoals in eerste instantie wel de bedoeling was.
Bisschoppen voeren een aantal coronamaatregelen opnieuw in
De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk.
• Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden.
• Ook wordt gevraagd een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden.
• Het koffiedrinken c.a. in de kerk is niet toegestaan.
• Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.
• Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en ook koren mogen blijven zingen.
• Koren wordt echter nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren en te zingen in grote ruimtes (kerken).
• Ook koorleden moeten net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand houden.
• Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid. De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.
• Voor de weekendvieringen is reserveren niet nodig.

Overleden

Dinsdag 23 november was de afscheidsdienst van Lies Konings, weduwe van Kees Poldermans. Zij overleed dinsdag 16 november op 83-jarige leeftijd en woonde in Zorgcentrum de Vossemeren.

Vrijdag 26 november is in de OLV van Lourdeskerk de uitvaart van Marie-José Meskens, weduwe van Adrianus de Vos. Zij overleed woensdag 17 november op 84-jarige leeftijd en woonde in de Vissershaven.

Opbrengsten

Collecte weekend 13 en 14 november 2021:
De opbrengst van de collecte bedroeg € 424,40. Hartelijk dank voor jullie bijdragen!

Meer interessante berichten:

Gezinsmiddag op 8 oktober

Gezinsmiddag op 8 oktober

Het gezinspastoraat van het bisdom Breda organiseert zondagmiddag 8 oktober samen met enkele ouders uit Bergen op Zoom een gezinsmiddag in de Sint Catharinakapel. De gezinsmiddag start na de zondagsviering van 11.00 uur in de OLV van Lourdeskerk, waar ook KinderWoordDienst is.

Lees meer
Missio Wereldmissiemaand 2023: Geef voor de christenen in Libanon

Missio Wereldmissiemaand 2023: Geef voor de christenen in Libanon

Oktober is de wereldmissiemaand. Het eerste weekend van oktober (7-8 oktober) vieren wij wereldmissiedag van de kinderen. Op 22 oktober is het Missiezondag. Onder de titel ‘Met brandend hart’ ( Lucas 24,32) voert Missio dit jaar campagne voor de wereldmissiemaand. Missio laat je kennismaken met de christenen in Libanon.

Lees meer