Sacramentsprocessie Kwadendamme

door | jun 7, 2022 | Nieuws | 0 Reacties

Zondagmiddag 19 juni is de Sacramentsprocessie in Kwadendamme. De middag is gevuld met het Lof, de processie, een eucharistieviering en een gezellig samenzijn ter afsluiting.

De middag van de Sacramentsprocessie begint om 14.00 uur in de H. Bonifaciuskerk te Kwadendamme, Johan Frisostraat 5. Nadrukkelijk stellen we deze middag een teken t.a.v. de onvrede, onveiligheid en grote zorgen voor zoveel mensen in onze wereld.
We starten om 14.00 uur met een Lof in de kerk. Daarna trekken we naar buiten om via de Johan Frisostraat, A. de Koning- Vreeland-  en Rozenstraat bij de herdenkingsplaquette van Andries de Koning aan de Witte Dam uit te komen. We staan hier stil bij de waarden van  vrede en veiligheid en zullen twee vredesduiven loslaten.
Rond 15.00 uur staat de eucharistieviering in de pastorietuin gepland. Na afloop van de plechtigheden is er een gezellig samenzijn op het Bonifaciuspleintje.

Sacramentsprocessie

Bij een sacramentsprocessie wordt het allerheiligste van de kerk, het Heilig Sacrament, in een processie door dorp of stad rondgedragen in een monstrans. De processie van Kwadendamme verdween in de twintigste eeuw, maar werd in 2008 in ere hersteld. Onze pastoor Paul Verbeek was op dat moment pastoor van onder andere Kwadendamme.

Meer interessante berichten:

Maria Ommegang trekt weer

Maria Ommegang trekt weer

Zondag 26 juni trekt de Maria Ommegang weer door de stad. Dát de dankstoet aan Maria weer kan trekken is verheugend. Zo zetten we in Bergen op Zoom de traditie voort, die kapelaan Ooijens in 1943 in gang zette.

Lees meer