Sint Caeciliafeest 2020

door | nov 24, 2020 | Nieuws | 0 Reacties

Sint Caecilia 2020, het feest van koren en koorleden, was dit jaar anders als anders. Dit jaar geen gezellig en uitbundig samenzijn met gebak, lekkere hapjes en drankjes, gezang en allerlei, veelal ludieke, optredens van de koorleden van Kerkkoor OLV van Lourdes.
Eucharistieviering

Maar wat dan wel? Hoe kunnen wij in deze rare tijd toch onze verbondenheid met elkaar vieren?
Op verzoek van ons bestuur was onze pastoor Paul bereid om samen met Jan Foesenek een viering in de parochiekerk te houden voor en met de leden van ons Kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Deze viering vond plaats op vrijdag 20 november jl., de vrijdag het dichtstbij de naamdag (22 november) van onze patroonheilige Sint Caecilia. En wat een bijzondere viering was het. Mooie lezingen en een prachtige toepasselijke homilie van onze pastoor.

Zang

Uiteraard hebben wij als Kerkkoor zelf onder (bege)leiding van dirigente en organist met 3 x 4 personen de liturgische gezangen voor onze rekening genomen, terwijl de pastores werden ondersteund door een acoliet en lector, beiden lid van ons koor. Geheel door en voor het Kerkkoor.

Onderscheiding en verrassingspakket

Aan het eind van de viering werd koorlid Rita Verbiest-Boschman als gouden jubilaris in het zonnetje gezet. Uit handen van onze pastoor ontving zij onze gouden koorspeld, die (geheel corona-proof) door haar echtgenoot werd opgespeld en daarnaast een mooie bos bloemen. Ook kreeg zij van de pastoor namens het pastoraal team en het parochiebestuur het inmiddels bekende Caeciliabeeld overhandigd, dat thuis ongetwijfeld een mooie plek heeft gekregen. Nadat de laatste noten geklonken hebben, kregen alle aanwezigen een verrassingspakket om thuis toch een klein feestje te kunnen bouwen. Daar hoorde ook een mooie Caeciliaprent bij met een gebed van onze pastoor.

Door: Astrid Halfhide

Meer interessante berichten:

Peuterkleuterviering via livestream

Peuterkleuterviering via livestream

De peuterkleuterviering (“Geef mij je hand”) van zondag 24 januari heeft een korte viering via livestream op deze zondag. De viering begint op het gebruikelijk tijdstip van 9.30 uur en wordt gestreamd vanuit de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Kort parochienieuws week 3

Kort parochienieuws week 3

In dit bericht lees je de opbrengsten van afgelopen week en de belangrijkste activiteiten uit de agenda. Ook noemen we de naam van de overledene.