Sint Caeciliafeest Kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes

door | nov 29, 2021 | Nieuws | 0 Reacties

Op 19 november jl. was het eindelijk zover. We hadden gedacht en gehoopt ons Sint Caeciliafeest op gebruikelijke wijze te mogen vieren in het Praathuis van de Lourdeskerk, maar die plannen konden vanwege de restricties niet doorgaan. Geen man overboord. Een eucharistieviering speciaal voor ons Kerkkoor - zoals vorig jaar – en genodigden is ook een feestje en zo geschiedde.
Een feestje: met zijn allen zingen

Pastoor Paul Verbeek en diaken Jan Foesenek gingen voor in de mooie, warme en intieme viering, waarin de aanwezige koorleden op meer dan gepaste afstand van elkaar mochten zingen. En vooral dat laatste werd ervaren als een feestje. Eindelijk weer met zijn allen zingen.

Een Gregoriusonderscheiding

Bijzonder was dat de Lievevrouweparochie en ons Kerkkoor in totaal 4 leden mochten eren met een Gregoriusonderscheiding. De dames Elly Palings, Ineke van Zunderd-Verdult en Marion van Zunderd, die zich gedurende 25 jaar als koorzangers verdienstelijk hebben gemaakt voor de liturgie en de liturgische muziek, kregen de zilveren onderscheiding opgespeld, terwijl Ineke Tempelaars-Keij de gouden speld kreeg vanwege 40 jaar in voormelde hoedanigheid. De zilveren jubilarissen ontvingen daarnaast uit handen van onze pastoor – namens de parochie – een icoon en Ineke Tempelaars kreeg het ons bekende Sint Caeciliabeeldje uitgereikt. Alle jubilarissen van harte proficiat. Ook namen we afscheid van Jo Stok-Verdult, die na bijna 25 jaar lid te zijn geweest, afscheid nam van ons Kerkkoor.

Een feestpakket voor thuis

Na afloop van de viering mochten de koorleden een feestpakket meenemen om het feestje thuis voort te zetten. Namens het bestuur en de leden hartelijk dank aan allen die op welke wijze dan ook – voor of achter de schermen – hebben meegewerkt aan het welslagen van onze Caeciliaviering.

Astrid Halfhide, secretaris Kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Meer interessante berichten:

Jezus deelt, en wij delen Hem

Jezus deelt, en wij delen Hem

Zondag 30 januari komt de TV-mis (op NPO2) uit onze parochiekerk OLV van Lourdes. Daar zijn we best trots op. Maar het vraagt ook een behoorlijke inspanning.

Lees meer