Onderwerp van de week

Spiritus

Nee, dit gaat niet over de licht ontvlambare vloeistof, waarvan tot voor kort een fabriek in Bergen stond. Dit gaat over de heilige Geest, de hoofdrolspeler van Pinksteren. Die heet in het Latijn: Spiritus Sanctus.

We geloven in een drie-ene God: Vader, Zoon en heilige Geest. En die derde persoon begrijpen we vaak het moeilijkst. Hoe kunnen we die Geest zien of duiden? Daarbij komt ook dat ‘geest’ bij ons meerdere associaties heeft, die niet allemaal even goed bij de heilige Geest passen.

Vorig jaar in Rome leerde ik dat dit ook voor het Engels geldt. Alleen heeft het Engels het voordeel dat er twee vertalingen voor Spiritus zijn. Tot voor kort was dat in het altaarmissaal Holy Ghost. In het nieuwe missaal (van 2011) wordt dit vertaald met Holy Spirit. En met een beetje gevoel voor het Engels, snap je het verschil. Want ghost wordt dan toch makkelijker gekoppeld aan Casper, the friendly ghost. Wij kennen hem als Casper, het aardige spookje.

Spirit ligt gevoelsmatig veel dichter bij de betekenis die we nu aan de heilige Geest geven. Dat vertalen we met moed, kracht, adem. De heilige Geest kan ons als het ware in vuur en vlam zetten. En zo weten we ook meteen waar de naam van de ontvlambare vloeistof vandaan komt.
Ik wens ons een vurig Pinksteren toe!
Diaken Anton Janssen

R.K.-Lievevrouweparochie

13 mei 2024

Meer Onderwerpen van de week:

Even voorstellen…

Even voorstellen…

In nieuwe groepen en bij kennismakingen zeggen we onze naam. Soms met een handdruk erbij. In het verloop van het gesprek blijkt soms, dat die ander jouw naam helemaal niet goed verstaan heeft. Zelf probeer ik er op te letten, goed en duidelijk te spreken, maar dat lukt toch niet altijd.

Lees meer